Τελευταίες δημοσιεύσεις:

Το νέο Volosbet είναι έτοιμο!

5 Φεβρουαρίου 2011 153 σχόλια

http://forum.volosbet.com

Έπειτα από 3,5 χρόνια επιτυχούς παρουσίας του Volosbet στο Διαδίκτυο, ήρθε η ώρα για μια ριζική ανανέωση του site, προσφέροντας πολλές νέες δυνατότητες στα 1000 και πλέον Μέλη του:

  • Ανάρτηση νέων ανακοινώσεων και ειδήσεων αποκλειστικά στην Αρχική σελίδα.
  • Συνεχής ροή σχολίων, χωρίς διακοπές λόγω νέων αναρτήσεων.
  • Χρήση ενός και μοναδικού ονόματος χρήστη για αποφυγή παρεξηγήσεων.
  • Διεξαγωγή έγκυρων δημοσκοπήσεων.
  • Αποστολή προσωπικών μηνυμάτων μεταξύ των μελών.
  • Εύκολη εισαγωγή εικόνας χρήστη (avatar).
  • Δυνατότητα εμφάνισης αριθμού και ονομάτων Μελών που βρίσκονται online.
  • Ειδικές θεματικές ενότητες για κοινά ενδιαφέροντα των Μελών.

Για να έχετε πρόσβαση και να συμμετέχετε στις συζητήσεις και στα δημοψηφίσματα θα πρέπει να ξαναγίνετε μέλος!Αυτό χρειάζεται να γίνει, γιατί πλέον ο καθένας θα έχει ένα και μοναδικό ψευδώνυμο, χωρίς τη δυνατότητα να το αλλάζει, ώστε να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.

Η παρούσα ανάρτηση θα παραμείνει ανοιχτή για 1-2 μέρες, για τυχόν απορίες και εξοικίωση με το νέο χώρο συζητήσεων. Μετά, το «παλιό» Volosbet θα κλειδώσει. Δηλαδή, θα επιτρέπεται μόνο η ανάγνωση και όχι η συγγραφή σχολίων. Ήδη έχει κλειδώσει η εγγραφή νέων μελών στο τωρινό Volosbet.

Η εγγραφή του κάθε μέλους περνάει από το στάδιο της έγκρισης και δεν γίνεται αυτόματα.

Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, αυτή πρέπει να εγκριθεί από τους διαχειριστές για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οτι για να μπορέσετε να συνδεθείτε μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας ίσως χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να δούμε το αίτημα εγγραφής και να το εγκρίνουμε.

Εγγραφές με ελλιπή ή καθόλου στοιχεία δεν θα εγκρίνονται.

(Τα υποχρεωτικά στοιχεία είναι ο αριθμός πρακτορείου, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας).

Για επικοινωνία με το Volosbet (τεχνική υποστήριξη ή επιστολές) στείλτε ένα e. mail στο volosbet@volosbet.com.

Μην ξεχνάτε ότι η ενημέρωση μέσω του Volosbet γίνεται αφιλοκερδώς, χάρη στη φιλότιμη προσφορά χρόνου και κόπου από ορισμένους Πράκτορες ΟΠΑΠ. Όλη η ομάδα τεχνικής υποστήριξης και συντονισμού (VolosbeTeam) θα συνεχίσει να στηρίζει, να διευκολύνει και να προάγει τον ελεύθερο διάλογο μεταξύ των Συναδέλφων, αποκλείοντας όμως ακραίες θέσεις και απόψεις που μόνο βλάβη μπορούν να προκαλέσουν.

Τέλος, υπενθυμίζουμε την ενεργή παρουσία του Volosbet στο Facebook (facebook.com/volosbet) και στο Youtube (youtube.com/volosbet). Και τα δυο αυτά κανάλια επικοινωνίας δεν αντικαθιστούν, αλλά συμπληρώνουν το Volosbet.com, προσφέροντας άμεση και πλήρη ενημέρωση γύρω από τα θέματα που απασχολούν τον Κλάδο μας.

Ευχόμαστε καλές και εποικοδομητικές συζητήσεις!

*******************************************

Γενικές κατευθύνσεις.

Για να μπορείτε να απολαμβάνετε όλες τις λειτουργίες της νέας σελίδας πρέπει να είστε συνδεδεμένοι και όχι απλοί επισκέπτες.

Αμέσως μετά αφού συμπληρώσετε το όνομα και τον κωδικό σας και πατήσετε σύνδεση, το σύστημα σας μεταφέρει στο χώρο του forum. Για να πάτε πίσω στην αρχική σελίδα πρέπει να πατήσετε πάνω στο logo του Volosbet επάνω αριστερά ή στην επιλογή του menu «Αρχική» .

Για να σχολιάσετε, θα πρέπει να μεταβείτε στο forum (δεύτερη επιλογή στη μπάρα του menu), και να επιλέξετε την κατηγορία που επιθυμείτε για να γράψετε το αντίστοιχο σχόλιό σας .


ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

1 Φεβρουαρίου 2011 924 σχόλια

Άρθρο 1

Ποιο είναι το νόημα της τελευταίας περιόδου της περίπτωσης β΄, όπου ειδικότερα αναφέρεται ότι «[τ]υχερό παίγνιο είναι και το στοίχημα», αλλά και ποια «νέα» παιχνίδια καταλαμβάνει ο ορισμός του Στοιχήματος που παρατίθεται στην περίπτωση γ΄ του εν λόγω άρθρου, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα «Στοιχήματα Προκαθορισμένης ή μη απόδοσης»;

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 1 του Π.Δ. 250/1997, άρθρο 2, παρ. 1 του Ν. 2433/1996) η διαχείριση των «Στοιχημάτων Προκαθορισμένης ή μη απόδοσης» ασκείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., προϋπόθεση δε για τη συμμετοχή στα πάσης φύσεως «Στοιχήματα Προκαθορισμένης ή μη απόδοσης» είναι η καταβολή ορισμένου χρηματικού αντιτίμου από τον συμμετέχοντα στον εξουσιοδοτημένο πράκτορα της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Εξάλλου, δυνάμει του άρθρου 27, παρ. 2α του Ν. 2843/2000 υπογράφτηκε η από 15-12-2000 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., με την οποία παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών το αποκλειστικό δικαίωμα της διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των παιχνιδιών, που διεξάγονταν ήδη τότε από την ΟΠΑΠ Α.Ε. – μεταξύ άλλων και τα πάσης φύσεως «Στοιχήματα Προκαθορισμένης απόδοσης» – πλέον συγκεκριμένων ρητά κατονομαζόμενων νέων παιχνιδιών. Μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παραπάνω σύμβασης το εν λόγω αποκλειστικό δικαίωμα η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να ασκεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ή μέσο παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, αυτονόητα δηλαδή και μέσω διαδικτύου.

Προς το σκοπό δε της διασφάλισης των απορρεόντων από την ανωτέρω σύμβαση δικαιωμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. – η οποία είχε ήδη δυνάμει του Π.Δ. 228/1999 μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία, η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας – τα μέρη συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, αφενός μεν ότι «[τ]ο Δημόσιο δεν δύναται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης να εισάγει ή να παραχωρεί δικαίωμα διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πλην του ΟΠΑΠ, που σχετίζεται με τη διεξαγωγή παιχνιδιού, το οποίο υπάγεται στα παιχνίδια ή στις κατηγορίες παιχνιδιών που η διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία τους έχει χορηγηθεί αποκλειστικά στον ΟΠΑΠ» (άρθρο 10 της σύμβασης), αφετέρου δε ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει δικαίωμα πρώτης προτεραιότητας αναφορικά με την ανάληψη της διεξαγωγής και διαχείρισης κάθε νέου παιχνιδιού, του οποίου η διεξαγωγή θα επιτραπεί από το νόμο και ότι μόνον σε περίπτωση που επί της σχετικής πρότασης του Ελληνικού Δημοσίου, η ΟΠΑΠ Α.Ε. είτε αρνηθεί να αναλάβει της διεξαγωγή του είτε δεν εκδηλώσει ρητά το ενδιαφέρον της να αναλάβει την διεξαγωγή του εντός τετραμήνου, το Ελληνικό Δημόσιο έχει δικαίωμα να αναθέσει την διεξαγωγή του σε τρίτο, με τον πρόσθετο περιορισμό ότι κάθε μελλοντικό παιχνίδι που αφορά αθλητικά γεγονότα μπορεί να ανατεθεί μόνον στην ΟΠΑΠ Α.Ε. (άρθρο 11 της σύμβασης). Σημειωτέον ότι με βάση και τις πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΚ η διατήρηση του μονοπωλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. εμφανίζεται σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο.

Εν όψει των ανωτέρω, λοιπόν, και δεδομένου ότι κατά ρητή πρόβλεψη της ίδιας της από 15-12-2000 σύμβασης (άρθρο 18), αυτή δύναται να τροποποιηθεί μόνον με νεότερη συμφωνία των μερών, πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την κατάστρωση του τελικού κειμένου του σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται συμβατικά έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε., τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα ισχύος της από 15-12-2000 σύμβασης, να μην παραχωρήσει σε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή ούτε συμβατικώς ούτε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ή απλής διοικητικής αδειοδότησης, κανένα δικαίωμα που θίγει το χορηγηθέν αποκλειστικό δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω.

Πολλώ δε μάλλον δεν είναι νοητή η παραχώρηση ανάλογων δικαιωμάτων σε τρίτους, στο βαθμό που η ΟΠΑΠ Α.Ε. – η οποία σημειωτέον εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στις 29-01-2001 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 720/22-12-2000 κοινής υπουργικής απόφασης – έχει δώσει ως αντάλλαγμα για την εν λόγω παραχώρηση το ποσό των 110.000.000.000 δρχ., αλλά και έχει προβεί κατ’ επιταγή της περί ης ο λόγος σύμβασης σε επενδύσεις για τη βελτίωση του συστήματος κ.λπ., ακριβώς με την προοπτική της μονοπωλιακής εκμετάλλευσης των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 υπολογίζοντας σε ανάλογα κέρδη.

Συνεπώς, ενδεχόμενη παραβίαση της συμβατικής αυτής υποχρέωσης από μέρους του Ελληνικού Δημοσίου επί ζημία της ΟΠΑΠ Α.Ε. και συνακόλουθα και των 5.000 περίπου πρακτόρων, θα συνεπάγεται την ίδρυση ενοχικής αξίωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. για αποζημίωση, καθώς και αντίστοιχες ενοχικές αξιώσεις των 5.000 περίπου πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε., που συναποτελούν το μοναδικό νόμιμο δίκτυο διάθεσης των παιχνιδιών της και οι οποίοι επιφυλάσσονται να ασκήσουν αυτοτελώς σε σχέση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. τα απορρέοντα από το συμβατικό-νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των πρακτορείων νόμιμα δικαιώματά τους με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Σημειώνουμε, συναφώς, ότι οι πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε., μέλη των σωματείων-μελών της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. έχουν συμβληθεί με την ΟΠΑΠ Α.Ε. με ατομικές συμβάσεις, με τις οποίες τους έχει χορηγηθεί ενιαία άδεια πρακτόρευσης αορίστου χρόνου όλων των παιγνίων τα οποία οργανώνει, λειτουργεί και διαχειρίζεται η ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και κάθε νέου παιχνιδιού ή υπηρεσίας που τυχόν που οργανώσει ή παράσχει η ΟΠΑΠ Α.Ε. στο μέλλον. Μάλιστα, σύμφωνα με το προοίμιο των εν λόγω συμβάσεων, ειδικώς όσον αφορά στα τυχερά παίγνια, για τα οποία η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και διεξαγωγής τους, σύμφωνα με την από 15-12-2000 σύμβασή της με το Ελληνικό Δημόσιο ή και για όσα άλλα της ανατεθούν υπό καθεστώς αποκλειστικότητας σύμφωνα με την ίδια ως άνω σύμβαση ή ενδεχόμενη ανανέωσή της, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεσμεύεται να τα διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα μέσω του δικτύου των ενεργών πρακτόρων, οι οποίοι αποτελούν σήμερα το μοναδικό δίκτυο διάθεσης των παιχνιδιών της. Σημειωτέον ότι η νομιμότητα και εγκυρότητα και μάλιστα αναδρομικά του περιεχομένου των συμβάσεων των πρακτόρων με την ΟΠΑΠ Α.Ε. διαπιστώθηκε και με την πολύ πρόσφατη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του Ν. 3905/2010.

Επί τη βάσει των παραπάνω, τονίζουμε ότι σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο δεν τηρήσει τις συμβατικές-νομικές του δεσμεύσεις επί ζημία της ΟΠΑΠ Α.Ε. και συνακόλουθα των 5.000 περίπου πρακτόρων, οι πράκτορες έχοντας πλήρη επίγνωση του νομικού-συμβατικού καθεστώτος, που τους διέπει, επιφυλάσσονται να ασκήσουν αυτοτελώς σε σχέση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Άρθρο 2

Ποιο είναι το νόημα της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου; Γεννάται ερμηνευτική ασάφεια, ιδίως από συστηματική άποψη, σε σχέση με την τελευταία περίοδο της περίπτωσης β΄ και την περίπτωση γ΄ του άρθρου 1 (βλ. σχόλια επί της εν λόγω διάταξης), αλλά και σε σχέση με τις ισχύουσες περί «Στοιχημάτων Προκαθορισμένης ή μη απόδοσης» διατάξεις. Επισημαίνουμε ότι από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 2 συνάγεται ότι διατηρείται σε ισχύ όλο το πλέγμα των νομικών διατάξεων, που συναπαρτίζουν το νομικό καθεστώς της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΟΔΙΕ Α.Ε. αναφορικά με την άσκηση των παιχνιδιών, η διαχείριση και διεξαγωγή των οποίων, τους έχει ανατεθεί μέχρι σήμερα, μεταξύ των οποίων και τα πάσης φύσεως «Στοιχήματα Προκαθορισμένης ή μη απόδοσης» στην ΟΠΑΠ Α.Ε., πράγμα το οποίο, όμως, δεν αποτυπώνεται στις υπόλοιπες επιμέρους διατάξεις του υπόψη προσχεδίου νόμου, που αποτελεί το αντικείμενο της διαβούλευσης.

Άρθρο 3

Η εν λόγω διάταξη θα έπρεπε να συμπληρωθεί με σχετική για την ΟΠΑΠ Α.Ε. και το δίκτυο των πρακτόρων αυτής μνεία, εν είδει εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης διοικητικής άδειας αναφορικά με το στοίχημα μέσω διαδικτύου, καθώς οι πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε. διαθέτουμε ήδη ενιαία άδεια πρακτόρευσης όλων των παιχνιδιών της – μεταξύ άλλων και των πάσης φύσεως «Στοιχημάτων Προκαθορισμένης ή μη απόδοσης», τα οποία η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να ασκεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (βλ. σχόλια επί του άρθρου 1), άρα και μέσω διαδικτύου.

Άρθρο 4

Αναφορικά με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου σημειώνουμε ότι, μεταξύ των μελών, της Συμβουλευτικής Επιτροπής, θα πρέπει να ορίζεται και εκπρόσωπος της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΠΟΕΠΠΠ, καθώς αυτονόητα αποτελούν κύριους φορείς της ελληνικής αγοράς παιγνίων, που προωθούν το υπεύθυνο παιχνίδι και μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών.

Αναφορικά με την παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου παρατηρούμε ότι είναι γενική και αόριστη και γι’ αυτό ασαφής η αναφορά σε «διεθνείς κανόνες και προδιαγραφές», με συνέπεια να υπάρχει ανασφάλεια δικαίου.

Άρθρο 5

Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου θα πρέπει να συμπληρωθεί με ρητή πρόβλεψη περί του ότι η ατομική κάρτα παίκτη θα αφορά και στα παίγνια που διεξάγονται μέσω τερματικών με οθόνη.

Αναφορικά με την περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου σημειώνουμε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει ήδη το δίκτυο των πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Το γεγονός αυτό θα πρέπει, βέβαια, εν γένει να ληφθεί υπόψη και να αποτυπωθεί στην εν λόγω εξουσιοδοτική διάταξη, προκειμένου το περιεχόμενο του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, με τον οποίο θα ρυθμιστούν τα ζητήματα, που απαριθμούνται στην παράγραφο 3, να συνάδουν με το νομικό και συμβατικό καθεστώς λειτουργίας των πρακτορείων τη ΟΠΑΠ Α.Ε.

Άρθρο 6

Αναφορικά με τις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου σημειώνουμε ότι θα πρέπει να διατυπωθεί κατά τρόπο ρητό ότι λογισμική παρακολούθηση θα εκτείνεται στην πλήρη καταγραφή όλων των δεδομένων, που αφορούν στην κάθε μεμονωμένη συμμετοχή οποιουδήποτε παίκτη για όλα τα παιχνίδια.

Άρθρο 8

Αναφορικά με την απαγόρευση που ιδρύεται με την παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου, φαίνεται αναγκαία η συμπλήρωση της γραμματικής διατύπωσης προς διευκρίνιση και επεξήγηση του περιορισμού που θεσπίζεται.

Περαιτέρω, επισημαίνουμε ότι είναι απολύτως ασαφές το νόημα της παραγράφου 6 του εν λόγω άρθρου. Πιο συγκεκριμένα, λόγω της γενικής διατύπωσης είναι ασαφές το ποιες περιπτώσεις επιδιώκεται από το νομοθέτη να καταληφθούν από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης.

Άρθρο 10

Η παράγραφος 1 του εν λόγω άρθρου πρέπει να αναδιατυπωθεί, ώστε να προβλέπεται ως υποχρεωτική η έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη για όλων των ειδών τα παίγνια.

Άρθρο 13

Ποιο είναι το νόημα της παραγράφου 4 του εν λόγω άρθρου; Επισημαίνουμε, ωστόσο, το αυτονόητο, ότι, δηλαδή, η απαγόρευση της εμπορικής επικοινωνίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αφορά στο δίκτυο των πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Άρθρα 17 και 22

Επισημαίνουμε για άλλη μία φορά (βλ. σχόλια επί του άρθρου 1) ότι, σύμφωνα με την από 15-12-2000 σύμβαση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου οποιαδήποτε άδεια αναφορικά με τη διαχείριση και διεξαγωγή οποιουδήποτε νέου παιχνιδιού καταρχήν μπορεί να δοθεί μόνον στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και μόνον σε περίπτωση άρνησης της τελευταίας να το αναλάβει είναι δυνατή η ανάθεση της εκμετάλλευσης του σε τρίτο. Επίσης, το Στοίχημα δεν αποτελεί νέο παιχνίδι, αλλά αποτελεί ένα πλέγμα παιχνιδιών, αυτών των «Στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης», το οποίο ήδη διαχειρίζεται η ΟΠΑΠ Α.Ε. και διαθέτει στο κοινό κατ’ αποκλειστικότητα μέσω των ειδικά προς το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένων πρακτορείων της, τα δε παιχνίδια αυτά η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει δικαίωμα να διεξαγάγει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, δηλαδή και διαδικτυακώς.

Με αυτά τα δεδομένα, στο σύνολό τους οι διατάξεις του άρθρου 17 και κατ’ επέκταση και του άρθρου 22 του υπόψη προσχεδίου νόμου έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την από 15-12-2000 σύμβαση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου και ως εκ τούτου αποτελεί κατάφωρη παραβίαση αυτής, αλλά και αντανακλαστικώς σε ανεπίτρεπτη κατάλυση των δικαιωμάτων των πρακτόρων, που απορρέουν από τις συμβάσεις, που έχουν υπογράψει οι πράκτορες με την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Επαναλαμβάνουμε συναφώς τα ακόλουθα:

Δυνάμει του άρθρου 27, παρ. 2α του Ν. 2843/2000 υπογράφτηκε η από 15-12-2000 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., με την οποία παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών το αποκλειστικό δικαίωμα της διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των παιχνιδιών, που διεξάγονταν ήδη τότε από την ΟΠΑΠ Α.Ε. – μεταξύ άλλων και τα πάσης φύσεως «Στοιχήματα Προκαθορισμένης απόδοσης» – πλέον συγκεκριμένων ρητά κατονομαζόμενων νέων παιχνιδιών. Μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παραπάνω σύμβασης το εν λόγω αποκλειστικό δικαίωμα η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να ασκεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ή μέσο παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, αυτονόητα δηλαδή και μέσω διαδικτύου.

Προς το σκοπό δε της διασφάλισης των απορρεόντων από την ανωτέρω σύμβαση δικαιωμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. – η οποία είχε ήδη δυνάμει του Π.Δ. 228/1999 μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία, η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας – τα μέρη συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, αφενός μεν ότι «[τ]ο Δημόσιο δεν δύναται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης να εισάγει ή να παραχωρεί δικαίωμα διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πλην του ΟΠΑΠ, που σχετίζεται με τη διεξαγωγή παιχνιδιού, το οποίο υπάγεται στα παιχνίδια ή στις κατηγορίες παιχνιδιών που η διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία τους έχει χορηγηθεί αποκλειστικά στον ΟΠΑΠ» (άρθρο 10 της σύμβασης), αφετέρου δε ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει δικαίωμα πρώτης προτεραιότητας αναφορικά με την ανάληψη της διεξαγωγής και διαχείρισης κάθε νέου παιχνιδιού, του οποίου η διεξαγωγή θα επιτραπεί από το νόμο και ότι μόνον σε περίπτωση που επί της σχετικής πρότασης του Ελληνικού Δημοσίου, η ΟΠΑΠ Α.Ε. είτε αρνηθεί να αναλάβει της διεξαγωγή του είτε δεν εκδηλώσει ρητά το ενδιαφέρον της να αναλάβει την διεξαγωγή του εντός τετραμήνου, το Ελληνικό Δημόσιο έχει δικαίωμα να αναθέσει την διεξαγωγή του σε τρίτο, με τον πρόσθετο περιορισμό ότι κάθε μελλοντικό παιχνίδι που αφορά αθλητικά γεγονότα μπορεί να ανατεθεί μόνον στην ΟΠΑΠ Α.Ε. (άρθρο 11 της σύμβασης).

Εν όψει των ανωτέρω, λοιπόν, και δεδομένου ότι κατά ρητή πρόβλεψη της ίδιας της από 15-12-2000 σύμβασης (άρθρο 18), αυτή δύναται να τροποποιηθεί μόνον με νεότερη συμφωνία των μερών, πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την κατάστρωση του τελικού κειμένου του σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται συμβατικά έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε., τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα ισχύος της από 15-12-2000 σύμβασης, να μην παραχωρήσει σε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή ούτε συμβατικώς ούτε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ή απλής διοικητικής αδειοδότησης, κανένα δικαίωμα που θίγει το χορηγηθέν αποκλειστικό δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω.

Πολλώ δε μάλλον δεν είναι νοητή η παραχώρηση ανάλογων δικαιωμάτων σε τρίτους, στο βαθμό που η ΟΠΑΠ Α.Ε. – η οποία σημειωτέον εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στις 29-01-2001 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 720/22-12-2000 κοινής υπουργικής απόφασης – έχει δώσει ως αντάλλαγμα για την εν λόγω παραχώρηση το ποσό των 110.000.000.000 δρχ., αλλά και έχει προβεί κατ’ επιταγή της περί ης ο λόγος σύμβασης σε επενδύσεις για τη βελτίωση του συστήματος κ.λπ., ακριβώς με την προοπτική της μονοπωλιακής εκμετάλλευσης των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 υπολογίζοντας σε ανάλογα κέρδη. Συνεπώς, ενδεχόμενη παραβίαση της συμβατικής αυτής υποχρέωσης από μέρους του Ελληνικού Δημοσίου θα συνεπάγεται την ίδρυση ενοχικής αξίωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. για αποζημίωση, την ικανοποίηση της οποίας λογικώς θα επιδιώξουν τα μέλη της διοίκησης της ΟΠΑΠ Α.Ε., ώστε να μην έρθουν αντιμέτωπα με ποινικές κυρώσεις ως συνέπεια συνειδητής απεμπόλησης δικαιωμάτων, που αποτελούν περιουσία της εταιρείας, αλλά εμμέσως και των 5.000 πρακτόρων, που αποτελούν το μοναδικό δίκτυο πώλησης των παιχνιδιών της.

Σημειώνουμε, συναφώς, ότι οι πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε., μέλη των σωματείων-μελών της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. έχουν συμβληθεί με την ΟΠΑΠ Α.Ε. με ατομικές συμβάσεις, με τις οποίες τους έχει χορηγηθεί ενιαία άδεια πρακτόρευσης αορίστου χρόνου όλων των παιγνίων τα οποία οργανώνει, λειτουργεί και διαχειρίζεται η ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και κάθε νέου παιχνιδιού ή υπηρεσίας που τυχόν που οργανώσει ή παράσχει η ΟΠΑΠ Α.Ε. στο μέλλον. Μάλιστα, σύμφωνα με το προοίμιο των εν λόγω συμβάσεων, ειδικώς όσον αφορά στα τυχερά παίγνια, για τα οποία η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και διεξαγωγής τους, σύμφωνα με την από 15-12-2000 σύμβασή της με το Ελληνικό Δημόσιο ή και για όσα άλλα της ανατεθούν υπό καθεστώς αποκλειστικότητας σύμφωνα με την ίδια ως άνω σύμβαση ή ενδεχόμενη ανανέωσή της, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεσμεύεται να τα διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα μέσω του δικτύου των ενεργών πρακτόρων, οι οποίοι αποτελούν σήμερα το μοναδικό δίκτυο διάθεσης των παιχνιδιών της. Σημειωτέον ότι η νομιμότητα και εγκυρότητα και μάλιστα αναδρομικά του περιεχομένου των συμβάσεων των πρακτόρων με την ΟΠΑΠ Α.Ε. διαπιστώθηκε και με την πολύ πρόσφατη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του Ν. 3905/2010.

Επί τη βάσει των παραπάνω, τονίζουμε ότι σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο δεν τηρήσει τις συμβατικές-νομικές του δεσμεύσεις επί ζημία της ΟΠΑΠ Α.Ε. και συνακόλουθα των 5.000 περίπου πρακτόρων, που αποτελούν το μοναδικό νόμιμο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε., οι πράκτορες έχοντας πλήρη γνώση των συμβατικών και νόμιμων δικαιωμάτων τους, επιφυλάσσονται να ασκήσουν αυτά αυτοτελώς σε σχέση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. με οποιονδήποτε πρόσφορο νόμιμο τρόπο.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι, δεδομένου ότι με το υπόψη προσχέδιο νόμου επιχειρείται η εγκατάσταση και λειτουργία παιγνιομηχανημάτων, στα οποία θα διεξάγονται ιδιαιτέρως εθιστικά παιχνίδια, η διάθεση και κατανομή τους δεν θα πρέπει να είναι διάσπαρτη και ανεξέλεγκτη, αλλά σε συγκεκριμένα σημεία, και δη στα ήδη υφιστάμενα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν και μάλιστα αμέσως στις απαιτήσεις για την προστασία από τον εθισμό από τα τυχερά παιχνίδια και να εξασφαλίσουν την ασφαλή διεξαγωγή τους, όπως, άλλωστε κάνουν εδώ και πενήντα χρόνια.

Άρθρο 20

Αναφορικά με τις πιστοποιήσεις τύπου Α΄ και Β΄, όπως περιγράφονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ του εν λόγω άρθρου, πρέπει ρητά να γίνει μνεία περί του ότι τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. θα εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης τέτοιας πιστοποίησης, διότι τα καταστήματα αυτά είναι ήδη αδειοδοτημένα, η δε αδειοδότησή τους έλαβε χώρα επί τη βάσει της πλήρωσης των κριτηρίων και προυποθέσεων για τη διασφάλιση των βασικών σκοπών και των θεμελιωδών αρχών της εκμετάλλευσης και διεξαγωγής των τυχερών και μη τυχερών παιχνιδιών, όπως η εμπέδωση της δημόσιας τάξης, η προστασία του κοινού από τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια, η πρόληψη της απάτης και η καταστολή του εγκλήματος και τις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών, η εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των τυχερών παιχνιδιών, ο έλεγχος των όρων διεξαγωγής της3 στοιχηματικής δραστηριότητας και της συμμετοχής του κοινού σε αυτήν κ.λπ. Εξάλλου, πρόκειται για χώρους, οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί ως κατεξοχήν αμιγείς χώροι διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών.

Άρθρο 29 και 8

Αναφορικά με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στα εν λόγω άρθρα αναφορικά με τη διασφάλιση του υπεύθυνου παιχνιδιού και την προστασία των ανηλίκων, παρατηρούμε ότι αυτές δεν παρίστανται επαρκείς για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Για το λόγο αυτό, οι σχετικές ρυθμίσεις θα πρέπει να κινούνται στα ίδια πλαίσιο με αυτές που ισχύουν για τον τρόπο και τον έλεγχο της διεξαγωγής των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμμετοχής των παικτών σε αυτά, ώστε, πέραν από την εμπέδωση της δημόσιας τάξης, να μην δημιουργείται ανεπίτρεπτο συγκριτικό πλεονέκτημα για τους εκμεταλλευόμενους τα παίγνια που θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του υπόψη προσχεδίου νόμου (εφόσον αυτό υπερψηφιστεί ως νομοσχέδιο) σε σχέση με τους ήδη εκμεταλλευόμενους τυχερά παίγνια, όπως οι πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε., οι οποίοι ήδη διαχειρίζονται τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε. υπό καθεστώς που εγγυάται τόσο την τήρηση των κανόνων της δημόσιας τάξης όσο και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων φορέων, που δραστηριοποιούνται στην αγορά των τυχερών παιγνίων.

Άρθρο 30

Αναφορικά με την παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου σημειώνουμε ότι η απαγόρευση της μεσολάβησης τρίτου ως προς την καταβολή του τιμήματος για τη συμμετοχή σε τυχερό παίγνιο θα πρέπει να αφορά και τους εκμεταλλευόμενους internet-café.

Άρθρο 37

Αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. από τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης και διορισμού των μελών της Ε.Ε.Ε.Π., επισημαίνουμε ότι ο έλεγχος της αγοράς κατά το μεταβατικό αυτό στάδιο δεν θα είναι επαρκής, καθώς το προσωρινώς αρμόδιο για την εποπτεία της αγοράς αυτό όργανο δεν θα διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία και τα μέσα, που θα διαθέτει η προς σύσταση Ε.Ε.Ε.Π., με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται ο κύριος σκοπός του νόμου, που είναι η προστασία της δημόσιας τάξης και η καταπολέμηση του παράνομου επίγειου ή/και διαδικτυακού τζόγου. Αυτό έχει αποδείξει η εμπειρία πολλών ευρωπαϊκών κρατών, όπως η Γαλλία και η Αγγλία. Συνεπώς, προτείνεται η αναστολή των διαδικασιών αδειοδότησης και εν γένει λειτουργίας της αγοράς των «νέων» παιγνίων μέχρι την σύσταση και πλήρη στελέχωση της Ε.Ε.Ε.Π.

Τη Δευτέρα 31/1/2011, οι πράκτορες γιορτάζουν!

29 Ιανουαρίου 2011 431 σχόλια

Αύριο σε όλη την Ελλάδα οι πράκτορες γιορτάζουν,

με την εκλογή των νέων διοικήσεων στα τοπικά τους Σωματεία καθώς και των νέων αντιπροσώπων που θα σχηματίσουν την νέα διοίκηση της ομοσπονδίας μας, που θα καθορίσει τις τύχες μας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η επόμενη τριετία θα κρίνει το μέλλον των επαγγελματιών πρακτόρων, που για 50 χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με νόμιμο και διαφανή τρόπο σε ένα περιβάλλον παρανομίας, ανομίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Οι νέες διοικήσεις πρέπει να περιφρουρήσουν την αγωνιστικότητα και τις προοπτικές του κλάδου στις σύγχρονες προκλήσεις.

Το Volosbet εύχεται καλή επιτυχία στους υποψηφίους και ιδιαίτερα στα μέλη που γνωρίσαμε και εξέθεσαν τις απόψεις τους μέσα από τις σελίδες και τα σχόλια τα 3,5 χρόνια που είμαστε μαζί.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΠΠΠ για τις εκλογές:

Συνάδελφοι ,

Σας υπενθυμίζουμε τις εκλογές των σωματείων σε όλη την Ελλάδα στις 31 Ιανουαρίου (με κλειστό, για πρώτη φορά, το μηχανογραφικό).

Η μαζική συμμετοχή όλων μας, θα αποδείξει σε όλους αυτούς που καπηλεύονται το μόχθο και τον ιδρώτα μας ότι είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι, με όλες τις δυνάμεις μας, για την δίκαιη επίλυση των αιτημάτων μας.

Η συμμετοχή όλων μας κρίνεται απαραίτητη και θα δώσει δύναμη στα συνδικαλιστικά μας όργανα να αγωνιστούνε για ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τις οικογένειες μας.

ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ο Γεν. Γραμματέας                                                 Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Πίγκος                                             Κυριάκος Τοπτσίδης

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων»

27 Ιανουαρίου 2011 284 σχόλια

up

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων»

Το Υπουργείο Οικονομικών, συνεχίζοντας το διάλογο με τους πολίτες, αναρτά στο διαδίκτυο και θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις διατάξεις του προσχεδίου νόμου «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων». Στόχος είναι η ρύθμιση της αγοράς τεχνικών και τυχερών παιγνίων, η οποία λειτουργεί χωρίς κανέναν έλεγχο, σε βάρος των δημοσίων εσόδων και του κοινωνικού συνόλου.

Οι στόχοι της προτεινόμενης νομοθετικής παρέμβασης είναι:

* Η ρύθμιση της αγοράς τεχνικών και τυχερών παιγνίων με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και ειδικά των νέων, την ένταξη και παρακολούθηση σε νόμιμο πλέον πλαίσιο των διεξαγόμενων παιχνιδιών.
* Η διασφάλιση και είσπραξη εσόδων για το κράτος από μία αγορά της οποίας ο παράνομος κύκλος εργασιών εκτιμάται σε περισσότερα από 4 δισ. Ευρώ ετησίως.
* Η προσαρμογή των εθνικών διατάξεων στην κοινοτική νομοθεσία, αφού η γενική απαγόρευση της λειτουργίας τεχνικών παιχνιδιών στη χώρα μας έχει καταδικαστεί στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το πρόστιμο για τη χώρα μας είναι 31.536 Ευρώ ημερησίως.

Το δεύτερο αυτό στάδιο διαβούλευσης έρχεται σε συνέχεια της κυβερνητικής πρωτοβουλίας, που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, όταν τέθηκε καταρχήν το πλαίσιο διαλόγου για τη ρύθμιση της αγοράς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα υπαρκτό ζήτημα της ελληνικής οικονομίας. Τότε, κατατέθηκαν περισσότερες από 1.500 απόψεις, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών έλαβε εγγράφως πολλές ακόμα προτάσεις φορέων και πολιτών. Ακολούθησε ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπου κατέθεσαν τις θέσεις τους. Όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, για να φτάσουμε τελικά σε ένα κείμενο διατάξεων.

Η κυβέρνηση συνεχίζει τη διαδικασία διαλόγου, προκειμένου να προχωρήσουμε με απόλυτη διαφάνεια στην αποτελεσματική ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου των τυχερών και τεχνικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες και τους φορείς να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.

Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τα Τυχερά Παιχνίδια

25 Ιανουαρίου 2011 424 σχόλια

Με στόχο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και ειδικά των νέων, την ένταξη και παρακολούθηση σε νόμιμο πλέον πλαίσιο των διεξαγόμενων παιγνίων και τη διασφάλιση και είσπραξη εσόδων για το κράτος από τη ρυθμιζόμενη λειτουργία της αγοράς, ο υπουργός Οικονομικών παρουσίασε σήμερα το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου για τη “Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων”

Για το 2011 προβλέπεται η είσπραξη 500 εκατ. ευρώ από την έκδοση αδειών και 200 εκατ. ευρώ από τα τέλη των τυχερών παιγνίων (τα οποία θα εισπράττονται σε ετήσια βάση), ενώ το ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους (payout) στα τυχερά παίγνια ορίζεται σε ογδόντα τοις εκατό (80%) ανεξαρτήτως αν διεξάγονται με παιγνιομηχάνημα ή μέσω του διαδικτύου.

Αναλυτικά για τις παιγνιομηχανές:

* Προβλέπεται η προκήρυξη τεσσάρων έως δέκα αδειών ευρείας κλίμακας – μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα αφορούν σε 25.000 παιγνιομηχανήματα συνολικά (ίσος αριθμός μηχανημάτων ανά άδεια).

* Προβλέπεται έως 5.000 επιπλέον παιγνιομηχανήματα ότι μπορούν να λειτουργήσουν με άδειες περιορισμένης κλίμακας (από 1 έως 5 μηχανήματα).

* Ευρείας κλίμακας κάτοχοι άδειας μπορούν να είναι ΑΕ με κατατεθειμένο κεφάλαιο τουλάχιστον 500.000 ευρώ με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

* Ορίζεται ότι στην προκήρυξη θα υπάρχει η τιμή εκκίνησης του τιμήματος της άδειας για τα τυχερά παίγνια. Αυτό θα καταβάλλεται 80% με την έκδοση της άδειας και το υπόλοιπο 20% σταδιακά σύμφωνα με την προκήρυξη.

* Προβλέπεται η ελεύθερη διάθεση τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων και διεξαγωγή τους μόνο σε αδειοδοτημένους χώρους.

Σε ό,τι αφορά το διαδικτυακό στοίχημα, μεταξύ άλλων προβλέπεται η προκήρυξη 15 έως 50 αδειών, πενταετούς ισχύος, μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, ενώ ιστότοποι οφείλουν να έχουν ονομασία με κατάληξη .gr

Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα περιλαμβάνει:

α) τον αριθμό των προκηρυσσόμενων αδειών,

β) την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού τα σχετικά έγγραφα,

γ) το αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία και τον τόπο της αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται,

δ) τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις που τυχόν ζητούνται,

στ) τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι τηρούνται τα ελάχιστα όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, που τάσσονται με την προκήρυξη,

ε) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν,

στ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,

ζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς,

η) τα κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων τα οποία οδηγούν σε αποκλεισμό τους και τα απαιτούμενα στοιχεία βάση των οποίων αποδεικνύεται ότι οι υποψήφιοι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που οδηγούν σε αποκλεισμό,

θ) την ελάχιστη τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού,

ι) το σχέδιο της άδειας που θα χορηγηθεί

ια) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Με την προκήρυξη του διαγωνισμού καθορίζονται το ύψος της εγγύησης, το προκαταβλητέο ποσό έναντι του περιοδικού τέλους και ο προκαταβλητέος φόρος εισοδήματος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Όπως τονίστηκε, τα οφέλη από τη ρύθμιση της αγοράς μεταξύ άλλων αφορούν στην είσπραξη εσόδων πάνω από 1 δισ. σε διάστημα 2-3 ετών, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της περικοπής των μισθών και των συντάξεων, ή στο 100% της περικοπής του ΠΔΕ.

* Δείτε το αναλυτικό νομοσχέδιο και το ενημερωτικό σημείωμα

Νομοσχέδιο για Τυχερά Παιχνίδια

Ενημερωτικό σημείωμα για το Προτεινόμενο ν/σ για Τυχερά Παιχνίδια

Πηγή: Capital.gr

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση των παιγνίων

22 Ιανουαρίου 2011 658 σχόλια

Έτοιμο είναι το σχέδιο νόμου για τα «τυχερά παιχνίδια», καθώς,σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές της «Α», το πακέτο των ρυθμίσεων που θα διέπουν τη λειτουργία για τα «φρουτάκια» και το ιντερνετικό στοίχημα αναμένεται να σταλεί προς έγκριση στις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίχως, υπό την πίεση του χρόνου, να λάβει χώρα και νέα, δεύτερη διαβούλευση, όπως τουλάχιστον ακούγεται.

Βάσει όσων λέγονται στην αγορά, το νομοσχέδιο, το βάρος του οποίου «έπεσε» στον υπουργό Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου, που είχε τη στήριξη του υπουργού Πολιτισμού Π. Γερουλάνου, είναι στη σωστή κατεύθυνση και φιλοσοφία, καθώς το ΥΠΟΙΚ προχωρά στη διενέργεια διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού και το όλο εγχείρημα δεν θα περάσει μέσω του ΟΠΑΠ, ο οποίος έτσι θα είχε τον έλεγχο για το πώς θα προωθούνταν οι διαδικασίες, το καθεστώς των αδειών κ.λπ.
Σήμερα, η «Α» σάς παρουσιάζει τα βασικά σημεία αυτού του ιδιαίτερα σημαντικού νομοσχεδίου που καθορίζει τους όρους της αγοράς «τυχερών παιχνιδιών», στο οποίο προβλέπεται η παροχή 4 έως 10 αδειών VLT’s, με 25.000 «μηχανάκια», συν 5.000 στην περιφέρεια, η παροχή 15 έως 50 αδειών διαδικτυακού στοιχήματος, η φορολόγηση με 6% επί του τζίρου κλπ.

Τι προβλέπεται για τα VLT’s.


■ Όσον αφορά στα VLT’s και τους χώρους εγκατάστασης, σχετικά με τους χώρους αμιγούς χρήσης προβλέπεται χώρος με ελάχιστο εμβαδόν τα 30 τ.μ., ενώ το maximum των μηχανών που μπορούν να εγκατασταθούν είναι 30 με την προϋπόθεση να διατίθενται 3 τ.μ. ανά μηχανή.
Επίσης, απαγορεύεται η ύπαρξη ATM μέσα στον χώρο, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 5 χλμ. από το πλησιέστερο καζίνο. Για τους χώρους μεικτής χρήσης (καφέ, κατάστημα κ.λπ.). προβλέπεται ελάχιστο εμβαδό 80 τ.μ. και μέγιστος αριθμός μηχανών 3.
■ To minimum pay out (απόδοση δηλαδή) ορίζεται στο 80%. Το δε ποντάρισμα μπορεί να ανέρχεται από 0,1 ευρώ έως 5 ευρώ.
■ Το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση 7μελους επιτροπής εποπτείας παιγνίων (όλων των τυχερών παιχνιδιών), που υπάγεται στο ΥΠΟΙΚ. άρα, δεν προβλέπεται η λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής. Προβλέπεται επίσης η σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής με εκπροσώπηση φορέων.

Θα δοθούν 4 έως 10 άδειες
■ Το νομοσχέδιο, όπως πληροφορείται η «Α», προβλέπει την έκδοση 4 έως 10 αδειών ευρείας κλίμακας πανελληνίως.
■ Η πρώτη προκήρυξη θα αφορά 25.000 μηχανάκια, με ίσο αριθμό μηχανών σε κάθε άδεια.
Δηλαδή, για 5 άδειες π.χ, θα δοθούν 5.000 μηχανάκια για την καθεμία.
■ Προβλέπεται η διενέργεια διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού από το υπ. Οικονομικών, διάρκειας 10 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτή δεν θα δοθούν νέες άδειες πέραν των 10 που προβλέπονται

■ Προβλέπεται η εγκατάσταση 5.000 μηχανών για άδειες περιορισμένης κλίμακας (εθνικές ή περιφερειακές). Κάθε άδεια θα έχει 1 έως 5 μηχανάκια και διάρκεια 5 έτη. Η κατανομή στα μηχανάκια θα γίνεται ανά διοικητική περιφέρεια, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη ο πληθυσμός, το ΑΕΠ της περιοχής, ο τουριστικός χαρακτήρας, η ύπαρξη και λειτουργία Καζίνο, η γεωγραφική θέση κ.λπ.
■ Από το νομοσχέδιο θα δίνεται η δυνατότητα παράταση της άδειας με νέο τίμημα μετά την παρέλευση της 5ετίας ή της 10ετίας, δηλαδή θα γίνεται διαπραγμάτευση με νέους όρους.
■ Απαγορεύεται η μεταβίβαση αδειών, αλλά μπορεί να εκχωρηθεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης.
■ Όσον αφορά στο κόστος της άδειας, θα καταβάλλεται το 80% με την έκδοσή της, ενώ το υπόλοιπο 20% με την εγκατάσταση των μηχανημάτων.
■ Επίσης προβλέπεται η διαδικτυακή σύνδεση των VLT’s με επιτροπή ώστε να διεξάγεται έλεγχος από αυτήν.
■ Δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης παιγνίων σε πλοία.
■ Δίνεται η δυνατότητα διενέργειας περιφερειακών και εθνικών jack pot με απόφαση του υπ. Οικονομικών.
■ Ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων εταιρειών, αυτές πρέπει να είναι Α.Ε. με ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ, που οφείλουν να καταβάλλουν στο Δημόσιο εγγύηση 300.000 ευρώ.

Τι ισχύει για το ιντερνετικό στοίχημα


■ Απαγορεύονται τα white labels.
■ Ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής: Α.Ε. ελληνικές ή κοινοτικές, μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, μετοχικό κεφάλαιο 200.000 ευρώ, καταβολή εγγυήσεων στο Δημόσιο 50.000 ευρώ, έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, site με υποχρεωτική κατάλληλη gr, ενώ ύπαρξη κεντρικού server εκτός Ελλάδας μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν έγκρισης επιτροπής, ορισμός φορολογικού και αγορανομικού υπευθύνου στην Ελλάδα.
■ Η εκκαθάριση των συναλλαγών θα γίνεται μόνο από ελληνική τράπεζα.
■ Παρέχεται δυνατότητα παιξίματος με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, τραπεζικό έμβασμα, επιταγές ή προπληρωμένη κάρτα.

■ Επίσης, όσον αφορά στο ιντερνετικό στοίχημα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα περιλαμβάνει αθλητικό στοίχημα, ιπποδρομιακό, πόκερ, παιχνίδια τύπου Καζίνο. Η άδεια θα αφορά διενέργεια στοιχήματος μέσω Internet, interactive TV, κινητής τηλεφωνίας.
■ Όπως και στα VLT’s, προβλέπεται η διενέργεια διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού από το ΥΠΟΙΚ.
■ Θα δοθούν 15 έως 50 άδειες, 5ετούς διάρκειας, ενώ νέες άδειες θα παραχωρηθούν μετά από 5 χρόνια.
■ Η εξόφληση του κόστους άδειας θα γίνεται πριν από την έναρξη λειτουργίας.

■ Προβλέπεται φορολόγηση (ισχύει και για VLT’s και για ιντερνετικό στοίχημα) 6% επί του κύκλου εργασιών, ενώ δεν θα επιβάλλεται φόρος στον παίκτη.
■ Καταργείται επίσης ο όρος που απαγόρευε τα ψυχαγωγικά και τεχνικά παίγνια, ώστε να αποφύγει η χώρα μας την επιβολή προστίμων από την Ε.Ε.
■ Στο νομοσχέδιο δεν θίγονται διατάξεις και νόμοι περί Καζίνο και ΟΠΑΠ.
■ Μέχρι να στηθεί και να λειτουργήσει το σύστημα, προβλέπεται μεταβατική απαγόρευση διεξαγωγής, προβολής και διαφήμισης ιντερνετικού στοιχήματος.

πηγή: http://www.seppp.gr/main/images/stories/201101221.pdf

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΨΗΦΙΣΜΑ Γ.Σ. 19/1/2011

20 Ιανουαρίου 2011 560 σχόλια

Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ

ΜΑΡΝΗ 56, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5223580 – FAX: 210 5229289
web: www.poeppp.org – email: contact@poeppp.org

Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεξήχθηκε χθές Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 η τέταρτη, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, έκτακτη γενική συνέλευση των αντιπροσώπων πρακτόρων ΟΠΑΠ από τα σωματεία όλης της Ελλάδας. Από το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης λάβαμε το ψήφισμα, το οποίο και σας δημοσιεύουμε:

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 19/1/2011

Διεξήχθηκε σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 η έκτακτη γενική συνέλευση της ΠΟΕΠΠΠ.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Να εντατικοποιήσει τους νομικούς αγώνες της για την πλήρη εφαρμογή της σύμβασης ΟΠΑΠ-πρακτόρων και την υλοποίηση των ευεργετημάτων της για τους πράκτορες (αναδρομική καταβολή του 35% του τηλεπικοινωνιακού κόστους το οποίο αναλογεί στην ΟΠΑΠ ΑΕ κ.λ.π). Επίσης με κάθε πρόσφορο νομικό μέσο να στηριχτεί το Μονοπώλιο και να υποχρεωθεί η ΟΠΑΠ ΑΕ να ασκήσει τα σύνολο των μονοπωλιακών της δικαιωμάτων από το σύμβασή της με το Ελληνικό Δημόσιο.

2. Ξεκάθαρα η ΠΟΕΠΠΠ λέει ΟΧΙ στο INTERNET, ΟΧΙ στις ιντερνετικές ΚΑΡΤΕΣ. Ούτε της ΟΠΑΠ ΑΕ ούτε οποιουδήποτε άλλου στον Ελληνικό χώρο. Και εφόσον, για την πώληση ιντερνετικών αδειών το Δημόσιο διατείνεται πως έχει τη δυνατότητα αποκλεισμού των μη αδειοδοτημένων, καλεί την Ελληνική πολιτεία να εφαρμόσει αυτή τη δυνατότητα άμεσα, ώστε τα 5 Δις ευρώ που οδηγούνται στους παράνομους διοργανωτές να επιστρέψουν στον νόμιμο και φορολογούμενο κατά 100% ΟΠΑΠ και κατά συνέπεια στα δημόσια ταμεία.

3. Μετά από ένα χρόνο άκαρπες διαπραγματεύσεις η Ελληνική πολιτεία δεν έχει καταφέρει να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για δίκαιο λογιστικό προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών των πρακτορείων μας. Η απαίτηση της Γενικής Συνέλευσης για την κατάργηση των βιβλίων εσόδων – εξόδων είναι αδιαπραγμάτευτη, ως την τελική δικαίωση.

4. Για τα νέα παιχνίδια που ξεκινάει η ΟΠΑΠ ΑΕ, η ΠΟΕΠΠΠ αρνείται κάθε αλλαγή στους όρους διεξαγωγής, όπως αυτοί ισχύουν για όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια μας σήμερα (ωράριο, προμήθεια, τρόποι συμμετοχής του κοινού, ταυτόχρονη έναρξη διεξαγωγής). Σε σχέση με τον τεχνικό εξοπλισμό η ΠΟΕΠΠΠ απαιτεί τη χορήγηση δύο τουλάχιστον coronis , τελευταίας τεχνολογίας, σε κάθε πρακτορείο.

5. Η Γ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ περήφανα αποτίμησε το πάθος , την αγωνιστικότητα και προπαντός την πρωτοφανή για τα ελληνικά συνδικαλιστικά χρονικά μαζική συμμετοχή των πρακτόρων ΟΠΑΠ στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις μας, τόσους μήνες. Παρόλα αυτά, μεμονωμένα, κάποιοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τους αγώνες και τους κόπους των άλλων. Για όσους, κατ’ εξακολούθηση, δυναμιτίζουν τη συσπείρωση του κλάδου στις απεργίες, ομόφωνα αποφασίσθηκε η παραδειγματική τιμωρία τους και δόθηκε εντολή στην νομική υπηρεσία να υποδείξει κάθε δυνατό μέσο.

6. Σε κάθε επόμενη απεργιακή κινητοποίηση η Γ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ αποφάσισε το κλείσιμο των πρακτορείων για κάθε δραστηριότητα. Ούτε κρατικά λαχεία και ΟΔΙΕ, ούτε επισκευές, ούτε καμία άλλη δραστηριότητα. Για πρόσθετη πίεση στο Υπουργείο Οικονομικών, αποφασίσθηκε η απαγόρευση προμήθειας κρατικών λαχείων από τα πρακτορεία ΟΠΑΠ, μετά το τέλος των σειρών που κυκλοφορούν ήδη.

7. Το Δ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ, μετά τις συνεχώς μεταβαλλόμενες εξελίξεις και προκειμένου να έχει τη δυνατότητα του καλύτερου δυνατού χειρισμού, ζήτησε και έλαβε εξουσιοδότηση για την ελεύθερη επιλογή των ημερομηνιών και της οργάνωσης των αγωνιστικών κινητοποιήσεων που προτάθηκαν από τα μέλη της Γ.Σ.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΙΜΩΝΑΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ     ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ     ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΠΠΑΣ


Ο Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Σωκράτης Βαρακλιώτης

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

19 Ιανουαρίου 2011 342 σχόλια

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1/2011 στις 10:00
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ NOVUS HOTEL
ΚΑΡΟΛΟΥ 23, ΑΘΗΝΑ

Χάρισμα 50 δις ευρώ στους ιδιώτες με την απελευθέρωση του τζόγου. Χιλιάδες νέα πρακτορεία σε όλη την Ελλάδα!!!

17 Ιανουαρίου 2011 542 σχόλια

Ολόκληρη η επιστολή απάντηση

της Fernbank Partners LLC, προς την Ελληνική Κυβέρνηση και τα ΜΜΕ, που αποκαλύπτει τα οικονομικά  μεγέθη που κρύβονται πίσω από την «απελευθέρωση» του τζόγου.

Η Καζινοποίηση της Ελλάδας με άνοιγμα στους μεγάλους επιχειρηματίες, περιθωριοποιώντας την Κρατικών Συμφερόντων εταιρία που χρόνια τους συντηρεί και λέγεται ΟΠΑΠ.

Με δύο απλές κινήσεις το Ελληνικό κράτος αποκτά περιουσία 16 δις ευρώ αντί για 1,4δις που έχει τώρα και προτιμά να μην εισπράξει τίποτα και να ξεπουλήσει τον ΟΠΑΠ αδειάζοντας τα αποθεματικά του.

Οι Αμερικανοί βλέπουν την αξία της ΟΠΑΠ, αλλά οι Έλληνες θέλουν να ικανοποιήσουν τους εγχώριους ιδιώτες, αδιαφορώντας για την περιουσία του Ελληνικού λαού.

Με δύο απλές κινήσεις μηδενίζεται το έλλειμα και φεύγουμε από το μνημόνιο και δημιουργείται ανάπτυξη.

Όμως επιλέγουν το ξεπούλημα και την υποταγή στα συμφέροντα.

Ιδού η πρωτότυπη επιστολή (στα Αγγλικά) και προσέξτε τους αποδέκτες.

OPAP Fernbank

Το ξεπούλημα  δημοσιεύεται στο  Πρώτο Θέμα όπου  διέρρευσε το Νομοσχέδιο που έχει ετοιμαστεί για να χαρίσει 50 δις στους ιδιώτες.

Πως θα δοθούν οι άδειες για το Τζόγο


Στους Πράκτορες δεν απομένει πλέον παρά μόνο ο δρόμος του αγώνα!

14 Ιανουαρίου 2011 769 σχόλια

Άρθρο του «ΤΣΙΜΠΙΔΑ», Παρασκευή 14/1/2011

Καθήκον και Υποχρέωση!

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω σήμερα με ένα ακόμη σοβαρό θέμα. Την περασμένη Παρασκευή, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης συνέλαβαν τέσσερις δράστες ληστείας σε σούπερ μάρκετ στην Πετρούπολη. Η σύλληψη των δραστών έγινε με περιπετειώδη τρόπο κι έπειτα από άγρια καταδίωξη, καθώς οι δράστες δεν δίστασαν να πυροβολήσουν κατά των αστυνομικών που τους καταδίωξαν. Για να μην τα πολυλογώ, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τελικά τους δράστες κι όπως αποκαλύφτηκε στη συνέχεια, ο ένας από τους δράστες είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάιο για συμμετοχή στην δολοφονία Πράκτορα ΠΡΟ- ΠΟ στα Πατήσια! Κι ενώ λοιπόν ο κύριος αυτός είχε συλληφθεί για συμμετοχή στη δολοφονία του άτυχου Πράκτορα, κάποιοι αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο με…  περιοριστικούς όρους (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσίαση στο τμήμα της γειτονιάς του δύο φορές το μήνα). Καταλαβαίνετε τι έγινε; Κάποιος που κατηγορείται για συμμετοχή στη δολοφονία Πράκτορα ΠΡΟ – ΠΟ με κίνητρο την ληστεία, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους!!! Σαν απλός πελάτης των Πρακτορείων, καλώ την ΟΠΑΠ, την ΠΟΕΠΠΠ και το Σωματείο της Αθήνας, να μην αφήσουν το θέμα να περάσει έτσι, ως ελάχιστη υποχρέωση προς την μνήμη του θύματος και στους ανθρώπους που το θύμα άφησε πίσω του! Γνωρίζω πως τόσο στην ΟΠΑΠ, στην ΠΟΕΠΠΠ, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία των Πρακτόρων, όσο και στο Σωματείο της Αθήνας, υπάρχουν άνθρωποι με εξαιρετικές ευαισθησίες και πως θα κάνουν αυτό που πρέπει! Να ζητήσουν ευθύνες από αυτούς που επέτρεψαν σε ένα κατηγορούμενο για συμμετοχή σε δολοφονία, να κυκλοφορεί ελεύθερος και αυτός να απειλεί τις ζωές κι άλλων συνανθρώπων μας. Να πάνε στα Υπουργεία και να κάνουν γνωστό στους Υπουργούς πως μπορεί αυτούς, τους Υπουργούς δηλαδή, να τους φιλάνε ολημερίς κι ολονυκτίς είκοσι αστυνομικοί τον καθένα, αλλά και πως από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που παλεύουν για το μεροκάματο δεκαέξι ώρες τη μέρα, τριακόσιες εξήντα μέρες το χρόνο κι οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να ανεχτούν τέτοιου είδους συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές αθώων! Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και δεν πρέπει να περάσει έτσι. Παρ’ όλες τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας, παρά τα προβλήματα που ο καθένας μας ξεχωριστά αντιμετωπίζει, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πάνω απ’ όλα είμαστε άνθρωποι. Η ΟΠΑΠ, η Ομοσπονδία και τα Σωματεία των Πρακτόρων ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να αναζητήσουν τυχόν ευθύνες για όλα όσα ανέφερα πιο πάνω, να μην αφήσουν τις οικογένειες των θυμάτων του κλάδου μόνες τους να ανεβαίνουν τον δικό τους Γολγοθά και να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να σταματήσει αυτός ο… χορός των ληστειών και των δολοφονιών σε βάρος των εργαζομένων στα Πρακτορεία…

Απεργία διαρκείας!

Όπως ήδη έχετε πληροφορηθεί, η συνάντηση εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών με τους εκπροσώπους των Πρακτόρων την περασμένη Τετάρτη, δεν είχε θετικό αποτέλεσμα για τον κλάδο. Έτσι, σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 14 και 15 Ιανουαρίου τα Πρακτορεία θα είναι κλειστά λόγω απεργίας, ενώ την Τετάρτη 19 του μηνός, θα γίνει Έκτακτη Συνέλευση της ΠΟΕΠΠΠ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με θέμα την κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων και το ξεκίνημα απεργιών διαρκείας (επ’ αόριστω) από την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου. Για τα όσα έγιναν στη συνάντηση, τι ειπώθηκε, τι εμπόδια συνάντησαν οι εκπρόσωποι των Πρακτόρων, μπορείτε να τα πληροφορηθείτε αναλυτικά στις σχετικές ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας και των Σωματείων και των Ενώσεων. Τα ερωτηματικά πάντως από την άρνηση του Υπουργείου για το θέμα της εξαίρεσης των Πρακτορείων από την υποχρέωση της τήρησης των βιβλίων – εξόδων είναι πολλά. Γιατί το Υπουργείο δεν δέχτηκε την πρόταση των Πρακτόρων για προκαταβολή του φόρου που θα φέρει στα ταμεία του Κράτους ένα ποσό γύρω στα πέντε εκατομμύρια ευρώ το μήνα; Γιατί το Υπουργείο εφόσον θεωρεί δίκαιο το αίτημα των Πρακτόρων, δεν το δέχεται, με τη δικαιολογία πως δεν θέλει να «πιάσει» τους Πράκτορες, αλλά όσους συναλλάσσονται με τους Πράκτορες; Δεν γνωρίζει το Υπουργείο πως οι Πράκτορες δεν συναλλάσσονται με κανένα άλλο πέραν από την ΟΠΑΠ, καθώς δεν τους επιτρέπεται ούτε… νερό να πουλάνε στα Πρακτορεία τους, πέραν των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ; Σκέφτεται το Υπουργείο, προκειμένου να «πιάσει» όσους συναλλάσσονται με τους κάτοικους αυτής της χώρας, να βάλει στο καθεστώς των βιβλίων – εξόδων και τους Δημόσιους Υπάλληλους; Άντε να το δούμε κι αυτό! Εφόσον βάζει βιβλία εσόδων – εξόδων στους Πράκτορες, των οποίων τα έσοδα βεβαιώνονται από την ΟΠΑΠ που ελέγχεται από το Δημόσιο, γιατί να μην βάλει βιβλία εσόδων – εξόδων και στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους; Αυτοί δεν… συναλλάσσονται με ιδιώτες επαγγελματίες; Βάλτε και σε αυτούς βιβλία εσόδων – εξόδων να γελάσει και το παρδαλό κατσίκι!!! Τα πολλά λόγια είναι φτώχια φίλοι μου. Το φορολογικό, το νομοσχέδιο για το άνοιγμα των παιχνιδιών, το ίντερνετ, οι κάρτες κτλ κι όσα γίνονται εν αγνοία των Πρακτόρων, δείχνουν καθαρά πως κάτι δεν πάει καλά! Πως κάτι γίνεται με τα Πρακτορεία και πως κάποιοι θέλουν να τα φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση! Το λέω έτσι…. κομψά για να μην πει κάποιος πως κινδυνολογώ! Το έχω γράψει χίλιες φορές, θα το γράψω ακόμη μία! Στους Πράκτορες δεν απομένει πλέον παρά μόνο ο δρόμος του αγώνα! Έχουν το δίκιο με το μέρος τους, κάτι βασικό για την επιτυχία του αγώνα τους, έχουν δίπλα τους και τους πελάτες τους, τους παίκτες δηλαδή, που κατανοούν κι αυτοί τη δύσκολη θέση στην οποία έχουν περιέλθει πλέον οι Πράκτορες, έχουν μαζί τους την ενότητα και την αποφασιστικότητα του κλάδου που δεν έχει διαταραχθεί παρά τη μακροχρόνια διάρκεια του αγώνα και στο τέλος – τέλος, οι Πράκτορες έχουν μαζί τους και το μεγάλο τους όπλο. Το γεγονός πως είναι πλέον από τους ελάχιστους κλάδους στη χώρα μας που κουβαλάνε ζεστό χρήμα στα ταμεία του Κράτους! Αν κλείσουν οι Πράκτορες αυτή την κάνουλα, τότε να δούμε ποιος θα λογοδοτήσει ενώπιον του ελληνικού λαού για την απώλεια 50 εκατομμυρίων ευρώ από τις εισπράξεις της ΟΠΑΠ για κάθε διήμερο απεργίας! Το δίκιο όμως τελικά θα επικρατήσει!

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ

13 Ιανουαρίου 2011 244 σχόλια

Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΜΑΡΝΗ 56, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5245379 – FAX: 210 5229289

Web site: www.poeppp.org e-mail: contact@poeppp.org

Αρ.Πρω. Δ-1316                                                                       Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Π.Π.Π

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κοινοποίηση προς όλους τους πράκτορες μέλη των σωματείων

Συνάδελφοι,

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, που θα έδινε λύση στο φορολογικό μας πρόβλημα, αποδείχθηκε φιάσκο!

Ο Υφυπουργός κος Κουσελάς και ο Γενικός Δ/ντης Φορολογίας ούτε τοποθετήθηκαν επί της πρότασής μας ούτε έθεσαν προς συζήτηση κάποια αντιπρόταση. Αμήχανοι παρακολουθούσαν τις τοποθετήσεις μας αναφερόμενοι διαρκώς στην αναγνώριση του δίκαιου της πρότασης και του αιτήματός μας.

Οι πράκτορες έχουν δηλώσει με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν επιθυμούν την ολομέτωπη ρήξη και την συνακόλουθη απώλεια τεράστιων κεφαλαίων για τον ΟΠΑΠ και το Δημόσιο, εν όψει ιδίως της παρούσας συγκυρίας.

Η άκαμπτη, όμως, στάση του Υπουργείου δυστυχώς δεν μας αφήνει τα περιθώρια να επιλέξουμε τίποτε διαφορετικό από την πραγματοποίηση της προαναγγελθείσας απεργίας στις 14 και 15 Ιανουαρίου και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από την επόμενη εβδομάδα.

Για το λόγο αυτό, η ΠΟΕΠΠΠ συγκαλεί την Τετάρτη 19-01-2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων, ώστε όλοι μαζί να αποφασίσουμε απεργία διαρκείας , μέχρι οι ιθύνοντες να καταλάβουν ότι η επίλυση του θέματός μας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα από δημιουργικό διάλογο και όχι με άσκοπες και ανούσιες συναντήσεις διπλωματικού χαρακτήρα.

Συνάδελφοι, ο μαραθώνιος που έχουμε διανύσει αυτούς τους 9 μήνες δεν θα τελειώσει, εάν δεν πείσουμε την Κυβέρνηση ότι η υπαγωγή στο σύστημα του λογιστικού προσδιορισμού του μόνου επαγγελματικού κλάδου του οποίου τα έσοδά είναι πλήρως βεβαιωμένα από το Ελληνικό Δημόσιο δεν δημιουργεί νέες πηγές εσόδων, αλλά μόνον νέους οφειλέτες. Τους καλούμε για ακόμη μία φορά να στηρίξουν το μοναδικό νόμιμο δίκτυο στοιχηματισμού στην Ελλάδα – που είναι το δίκτυο των πρακτόρων του ΟΠΑΠ – αντί με τις πράξεις και παραλείψεις τους να μεγαλώνουν τα απολεσθέντα έσοδα των 4 δις ευρώ ετησίως από τον παράνομο τζόγο.

Ό,τι επακολουθήσει θα οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στην αδιάλλακτη στάση της κυβέρνησης, η οποία την ίδια στιγμή που επιλέγει να είναι σπάταλη για την εξυπηρέτηση κάθε λογής ιδιωτικών συμφερόντων, εμφανίζεται προκλητικά φειδωλή σ’ αυτούς που με την εργασία τους εξασφαλίζουν φορολογικά έσοδα, μοχθώντας 14 ώρες καθημερινά και αγωνιώντας για το αύριο των επιχειρήσεων και των οικογενειών τους.

Στις ανύπαρκτες θέσεις της Κυβέρνησης απαντάμε αγωνιστικά με 48ωρη απεργία και ταυτόχρονα σύγκληση Γ.Σ. για λήψη απόφασης για απεργία διαρκείας.

Καλούνται όλα τα Σωματεία να ενημερώσουν με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο τα μέλη τους για την εξέλιξη στα αιτήματα μας και να οδηγήσουν τον κλάδο σε αγώνα διαρκείας που θα τελειώσει μόνο όταν έχουμε πραγματική επίλυση του φορολογικού επί τη βάσει των προτάσεων που έχουμε κάνει.

48ωρη Απεργία 14 & 15 Ιανουαρίου.

Δεν ανοίγουμε ούτε για λαχεία,

ούτε για εισπράξεις λογαριασμών,

ούτε για οτιδήποτε άλλο.

Η επιτυχία, αυτής, της 48ωρης απεργίας καθορίζει το μέλλον του κλάδου.

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ο Γεν. Γραμματέας                                                                   Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Πίγκος                                                             Κυριάκος Τοπτσίδης

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ

ΜΑΡΝΗ 56, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5223580 – FAX: 210 5229289
web: www.poeppp.org email contact@poeppp.org

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π ενημερώνει όλα τα μέλη του ότι στις 14 και 15 Ιανουαρίου 2011 και ημέρες Παρασκευή και Σάββατο θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες απεργιακές κινητοποιήσεις.

Παρά την αναγνώριση του δίκαιου των αιτημάτων μας από όλους τους παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, η έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος και η αδιαφορία να δοθεί λύση στο φορολογικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, μας οδηγούν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19/1/2011 με θέμα τη λήψη απόφασης για ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ

ΜΑΡΝΗ 56, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5223580 – FAX: 210 5229289

Αθήνα 13/1/2011

Αρ.Πρωτ. Δ-1314

ΠΡΟΣ: Τους Αντιπροσώπους Σωματείων & Ενώσεων ΠΟΕΠΠΠ

Καλούνται οι Αντιπρόσωποι των Σωματείων-Ενώσεων και οι Πρόεδροι αυτών (εφ΄όσον δεν είναι αντιπρόσωποι) τη Τετάρτη 19/1/2011 και ώρα 10:00π.μ. σε   Έκτακτη Γενική Συνέλευση στο Ξενοδοχείο NOVUS HOTEL Καρόλου 23 Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

  1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ    ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. )

Πρόγραμμα Γενικής Συνέλευσης:

10:00 -10:30 Προσέλευση Αντι/πων – έγκριση απαρτίας

10:30 -10:45 Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ

10:45- 15:00 Προτάσεις – Ομιλίες

15:00 – 17:00 Ψηφοφορίες και τέλος Γ.Σ

Τα καρτελάκια των αντ/πων θα παραληφθούν από την γραμματεία κατά την ώρα της προσέλευσης.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ο Γεν. Γραμματέας                                                                  Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Πίγκος                                                                 Κυριάκος Τοπτσίδης

ΕΝΔΕΚΑ ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΠΑΠ-ΙΝΤΡΑΛΟΤ

12 Ιανουαρίου 2011 374 σχόλια

Απαντώντας στην ανακοίνωση της Διοίκησης του ΟΠΑΠ της 16ης Δεκεμβρίου 2010, επιφυλάχθηκα να επανέλθω αναλυτικότερα για τα θέματα που έχω θίξει στις σχετικές ερωτήσεις μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα σε συνέχεια της ακροτελεύτιας φράσης της διοίκησης του ΟΠΑΠ, στην οποία δηλώνει ότι θα μπορούσα να απευθυνθώ σ’ αυτήν πριν προσφύγω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απευθύνω δημόσια σειρά ερωτημάτων για το ειδικότερο θέμα της σύμβασης ΟΠΑΠ – ΙΝΤΡΑΛΟΤ. Πριν διατυπώσω τις σχετικές ερωτήσεις υπενθυμίζω τα βασικά γεγονότα:

Τα βασικά γεγονότα

Ο τελευταίος διαγωνισμός για τις τεράστιου οικονομικού ύψους υπηρεσίες που λαμβάνει ο ΟΠΑΠ από την ΙΝΤΡΑΛΟΤ έγινε την προπροηγούμενη δεκαετία. Έκτοτε έχουν μεσολαβήσει τέσσερις μεγάλες συμβάσεις και άλλες μικρότερες, με αθροιστικό τίμημα που θα ξεπεράσει τα 400 εκ. ευρώ, χωρίς -με διάφορες δικαιολογίες- να ακολουθηθεί κάποιου είδους διαγωνιστική διαδικασία, παρά μόνο διαρκείς παρατάσεις διαφόρων συμβάσεων.

Η αρχική επταετής σύμβαση, η εκτέλεση της οποίας ξεκίνησε το 2000, προέβλεπε δυνατότητα παράτασης για τρία έτη. Όταν η σύμβαση αυτή παρατάθηκε για τρία έτη, το 2007, στη νέα σύμβαση προστέθηκε νέα δυνατότητα παράτασης για ένα έτος. Όταν αυτή παρατάθηκε το 2010 για ένα έτος προστέθηκε άλλη μια δυνατότητα παράτασης για ακόμα ένα έτος. Με δεδομένο ότι δεν έχει καν δημοσιευθεί προκήρυξη για το νέο διαγωνισμό, είναι πλέον μαθηματικά βέβαιο ότι η παράταση αυτή θα χρησιμοποιηθεί και θα περιλαμβάνει πιθανότατα και αυτή με τη σειρά της, τη δική της νέα πρόβλεψη παράτασης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε το 2009 το θέμα της σύμβασης του 2007 στο αρχείο, μετά όμως από πρόσφατη ερώτηση του Γερμανού φιλελεύθερου Ευρωβουλευτή κ. Χατζημαρκάκη, αφήνει ανοικτή την πιθανότητα νέας διερεύνησης της σύμβασης του 2007, καθώς, αιτιολογώντας την αρχειοθέτησή της επικαλέσθηκε αδράνεια της προσφεύγουσας εταιρίας επισημαίνοντας ότι: «Ο προσφεύγων ποτέ δεν παρουσίασε πρόσθετα επιχειρήματα για την συνέχιση της διαδικασίας, ούτε αμφισβήτησε τα συμπεράσματα της Επιτροπής… Αν η Επιτροπή παραλάβει νέα καταγγελία τότε θα την διερευνήσει, ακολουθώντας τους σχετικούς κανόνες και διαδικασίες».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουδέποτε δήλωσε ότι έχει υποχωρήσει από τη βασική της θέση ότι ο ΟΠΑΠ οφείλει να συμπεριφέρεται ως δημόσια αναθέτουσα αρχή που εφαρμόζει το κοινοτικό δίκαιο. Η στάση της κυβέρνησης, δια του υπουργού Πολιτισμού ο οποίος έδωσε σε συνάντησή του με το ΔΣ του ΟΠΑΠ στις 30/12/2009 ρητές εντολές στη νέα διοίκηση του ΟΠΑΠ, αλλά και δια του Υπουργού Οικονομικών ο οποίος ζήτησε από τις εισηγμένες ΔΕΚΟ να μειώσουν τους μισθούς, με μη εμπορικά προφανώς κριτήρια, επιβεβαιώνει ότι ο ΟΠΑΠ δεν είναι μια συνήθης εμπορική επιχείρηση, όπως ισχυρίζονται οι διοικήσεις του, αλλά υπόκειται «σε έλεγχο ασκούμενο από το κράτος» και συνεπώς οφείλει να εφαρμόζει το κοινοτικό δίκαιο.

Τα ερωτήματα

Ζητώ λοιπόν από τη Διοίκηση του ΟΠΑΠ να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1.      Σκοπεύει να δώσει η διοίκηση του ΟΠΑΠ τη νέα σύμβαση στη δημοσιότητα, με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της ανοικτής διακυβέρνησης που διακηρύσσει η κυβέρνηση;

2.      Διατηρούνται και στη νέα σύμβαση οι λεόντειες -υπέρ του Ομίλου ΙΝΤΡΑΛΟΤ- ποινικές ρήτρες εχεμύθειας της σύμβασης του 2007, σύμφωνα με τις οποίες: «Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να αποτρέπουν με κάθε δυνατό μέσο την γνωστοποίηση και διάδοση όλων των σχετικών με το έργο της παρούσας σύμβασης πληροφοριών σε τρίτα πρόσωπα καθώς και τη χρήση των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα», που αν παραβιαστούν συνεπάγονται «για εκάστη παραβίαση» καταβολή στην ΙΝΤΡΑΛΟΤ 5 εκ. Ευρώ; Αν ναι, απαγορεύεται από τις ρήτρες εχεμύθειας της σύμβασης η ενημέρωση της Βουλής και του Έλληνα φορολογούμενου που είναι ο ιδιοκτήτης του 34% του ΟΠΑΠ;

3.      Εφόσον η νέα διοίκηση του ΟΠΑΠ θεωρεί ότι δεν έχει την υποχρέωση τήρησης των κανόνων του κοινοτικού δικαίου που αφορούν τις επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονται από το κράτος για τη διεξαγωγή διαγωνισμών για τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, όπως άλλωστε και οι προηγούμενες διοικήσεις που είχε ορίσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί μιλά για διεθνή διαγωνισμό; Αν πάλι θεωρεί ότι πρέπει να πραγματοποιεί διαγωνισμούς γιατί συμφώνησε στην απ’ ευθείας ανάθεση στην ΙΝΤΡΑΛΟΤ -και χωρίς καμία δημόσια ή διαφανή διαδικασία- σειράς νέων παιχνιδιών, που δεν περιλαμβάνονταν στην υπό επέκταση σύμβαση;

4.      Δεδομένου ότι μεταξύ των δημοσιευμένων προκηρύξεων του ΟΠΑΠ δεν υφίσταται προκήρυξη για την ανάληψη του ρόλου του συμβούλου, ο οποίος θα συντάξει τις προδιαγραφές και θα παρακολουθήσει την υλοποίηση της νέας σύμβασης που θα προκύψει από το διεθνή διαγωνισμό, με ποια διαδικασία προσελήφθη ο Σύμβουλος;

5.      Γιατί για την πρόσληψη ενός συμβούλου χωρίς διαγωνισμό η νέα διοίκηση χρειάστηκε 11 μήνες, διασφαλίζοντας έτσι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ολοκληρωθεί έγκαιρα (ή έστω πριν το τέλος της πρώτης παράτασης, τον ερχόμενο Ιούλιο), ο υποτιθέμενος διεθνής διαγωνισμός;

6.      Γιατί δεν προσελήφθη σύμβουλος ο οποίος να συμβουλεύσει τον ΟΠΑΠ για τους όρους της σύμβασης που ανατέθηκε απ’ ευθείας στην ΙΝΤΡΑΛΟΤ έναντι πραγματικού τιμήματος που θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 100 εκ. Ευρώ;

7.      Προβλέπεται και στη νέα σύμβαση με την ΙΝΤΡΑΛΟΤ τιμολόγηση για υπηρεσίες από εταιρίες που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος, με τις σχετικές φορολογικές απώλειες για το ελληνικό κράτος, όπως συνέβαινε με τη σύμβαση του 2007; Αν ναι σε ποιο ύψος ανέρχονται, σε τι ακριβώς συνίστανται οι υπηρεσίες αυτές και γιατί ο ΟΠΑΠ δεν ζήτησε να τιμολογηθούν όλες οι υπηρεσίες που θα ελάμβανε, από εταιρίες του Ομίλου που βρίσκονται εντός Ελλάδος; Πως συνάδει αυτό με τους ισχυρισμούς του ΟΠΑΠ ότι «συνεισφέρει στην ελληνική επιχειρηματικότητα», «στη δημιουργία θέσεων εργασίας» και «στα συμφέροντα του έλληνα φορολογουμένου»;

8.      Ποιος και με ποια διαδικασία καθόρισε τα περιλαμβανόμενα στη νέα σύμβαση; Υπάρχει αναλυτική αξιολόγηση, κοστολόγηση και καταμερισμός των σχετικών υπηρεσιών και προϊόντων από τις υπηρεσίες του ΟΠΑΠ ή μήπως προβλέπεται και στη νέα σύμβαση -όπως και στη σύμβαση του 2007- ένα τεράστιο τίμημα κατ’ αποκοπή, με τρόπο τέτοιο ώστε να μην είναι δυνατόν να ελεγχθεί και να εξακριβωθεί το πραγματικό κόστος των επί μέρους προϊόντων και υπηρεσιών;

9.      Έκανε η διοίκηση του ΟΠΑΠ συγκριτική έρευνα αγοράς διεθνώς για την αξία των προσφερομένων υπηρεσιών της ΙΝΤΡΑΛΟΤ;

10.  Με ποια κριτήρια αποφασίστηκε το (πέραν του περιλαμβανόμενου στην κατ’ αποκοπή αμοιβή), τίμημα του ποσοστού 8% στην ΙΝΤΡΑΛΟΤ για τα νέα παιχνίδια, την παραχώρηση διεξαγωγής των οποίων από την Πολιτεία και τους σχετικούς όρους, τα συμβαλλόμενα μέρη την 30/7/2010 δεν ήταν σε θέση να προκαταλάβουν, αφού δεν είχαν γίνει οι σχετικές διαδικασίες; Υπάρχει σχετική μελέτη των υπηρεσιών του ΟΠΑΠ που να ήλθε σε γνώση του Διοικητικού του Συμβουλίου για τους προβλεπόμενους επιμέρους τζίρους, ποσοστά απόδοσης κερδών στους παίκτες, επιπτώσεις στα λειτουργικά κόστη και στα κόστη διάθεσης του ΟΠΑΠ, ποσοστά φορολόγησης, προμήθειες των πρακτόρων και τρίτων κ.λπ., η οποία να δικαιολογεί (σε

σχέση και με τις διεθνείς πρακτικές), ότι το επιπλέον αυτό 8% είναι εύλογο και όχι υπερβολική και καταχρηστική αμοιβή, η οποία βλάπτει τον ΟΠΑΠ;

11.  Τι σημαίνει ο όρος «επιπρόσθετες δωρεάν παροχές» που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση του ΟΠΑΠ της 16/12/2010 και αναφέρεται στις 20.000 τηλεοράσεις, τους 5.500 αποκωδικοποιητές, τη δημιουργία portal και ΟΠΑΠ TV κ.λπ., που θα του προσφερθούν από την ΙΝΤΡΑΛΟΤ; Είναι ο Όμιλος ΙΝΤΡΑΛΟΤ μη κερδοσκοπικός οργανισμός που κάνει δωρεάν προσφορές σε αναξιοπαθούντες ή ο ΟΠΑΠ φιλανθρωπικό ίδρυμα που αναζητά δωρεάν παροχές; Γιατί στην ανακοίνωση του Ιουλίου του 2010 αναφέρεται ότι «για όλα τα παραπάνω (σ.σ. στα οποία περιλαμβάνονται αποκωδικοποιητές, τηλεοράσεις κ.λπ.), η ΟΠΑΠ θα καταβάλει ετήσιο σταθερό τίμημα 57 εκατομμυρίων ευρώ (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ), σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις»; Πως μπορεί να είναι «δωρεάν» παροχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο τίμημα που θα καταβάλει ο ΟΠΑΠ; Πότε λέει την αλήθεια η διοίκηση του ΟΠΑΠ στις 16/12 ή στις 30/7; Μήπως η εκ των υστέρων επίκληση των «δωρεάν παροχών» γίνεται για να συσκοτιστεί η συμπερίληψη νέων υπηρεσιών στην αρχική σύμβαση, σε περίπτωση κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι παραβιάζονται οι κανόνες του κοινοτικού δικαίου περί αναθέσεων από δημόσιους φορείς, μετά την σχετική ερώτησή μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Σε επόμενη φάση θα επανέλθω με νέα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει για τον τρόπο με τον οποίο ο ΟΠΑΠ διαχειρίζεται το υψηλού ρίσκου για εθισμό παιχνίδι ΚΙΝΟ.

Θόδωρος Σκυλακάκης
Ευρωβουλευτής

Σε λίγες μέρες οι Υπουργικές αποφάσεις για τα νέα παιχνίδια

9 Ιανουαρίου 2011 530 σχόλια

Του Βαγγελη Mανδραβελη

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η υπογραφή δύο Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) από τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και Πολιτισμού κ. Π. Γερουλάνου, προκειμένου να ξεκινήσουν τα νέα παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Οι δύο αποφάσεις θα επιτρέψουν στον ΟΠΑΠ να προσφέρει δύο νέες κατηγορίες παιχνιδιών, που θα περιλάβουν πολλαπλές παραλλαγές στοιχηματισμού, ώστε να είναι ελκυστικά στους πελάτες των πρακτορείων. Τα νέα παιχνίδια θα παρουσιάζονται είτε σε ατομικό επίπεδο στα Τερματικά Αυτόνομης Χρήσης (ΤΑΧ), είτε σε οθόνες κοινής θέασης (monitor games). Tο αρχικό σχέδιο προβλέπει την παρουσίαση τεσσάρων παιχνιδιών στα ΤΑΧ και περίπου 20 παραλλαγές παιχνιδιών (εικονικές κυνοδρομίες, αγώνες αυτοκινήτων, αγώνες ποδοσφαίρου κ.λπ.) στα monitor games. Στόχος του ΟΠΑΠ με την κίνηση αυτή είναι η προσέλκυση νέων πελατών στα πρακτορεία και απώτερη επιδίωξη η αύξηση ή η ανάσχεση της πτώσης του τζίρου.

Τα νέα παιχνίδια ωστόσο σηματοδοτούν τον νέο και στενότερο «εναγκαλισμό» του οργανισμού με την Ιntralot. Παρά τη διατυμπανιζόμενη από τη διοίκηση του ΟΠΑΠ μείωση του κόστους συντήρησης της τεχνολογικής υποδομής του από τον τεχνολογικό προμηθευτή του, η νέα σύμβαση που υπογράφηκε το περασμένο καλοκαίρι, καθιστά συνεταίρο την Intralot σε μια μεγάλη κατηγορία παιχνιδιών. Σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που υπεγράφη στις 30/7/2010, η ανάπτυξη των νέων παιχνιδιών δεν θα επιβαρύνει τον ΟΠΑΠ, αλλά η Intralot θα έχει ποσοστό 8% επί των εισπράξεων του οργανισμού.

Είναι η δεύτερη φορά που ο ΟΠΑΠ υπογράφει τη συνεκμετάλλευση παιχνιδιών με την Intralot. Η πρώτη ήταν το 1999, όταν οι δύο φορείς συνυπέγραψαν τη συνεκμετάλλευση του παιχνιδιού «Πάμε Στοίχημα». Και ήταν η συμφωνία αναμφίβολα που εκτόξευσε την Intralot, αφού λάμβανε περίπου το 8,5% των εσόδων του παιχνιδιού. Το ποσό αυτό, στην επταετία 2000-2007 που ίσχυσε η συμφωνία διαχείρισης του παιχνιδιού από την Intralot, ξεπερνά τα 900 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι ο τζίρος του παιχνιδιού ανήλθε σε 10,8 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στη διαχείριση του αντίστοιχου με το «Πάμε Στοίχημα» παιχνιδιού «Ιddaa» στην Τουρκία, η Intralot λάμβανε το 11,3% των εσόδων του παιχνιδιού, ποσοστό που τέσσερα χρόνια αργότερα και μετά από σχετικό διαγωνισμό (2008), διαμορφώθηκε μόλις στο 1%.

Συνολικά μέσα στην 15ετία 1997-2011, η Intralot θα έχει εισπράξει από τον ΟΠΑΠ πάνω από 1,3 δισ. ευρώ. Αλλα περίπου 150 εκατ. ευρώ έχει εισπράξει η αδελφή εταιρεία Intracom από διάφορες συμβάσεις συντήρησης του μηχανογραφικού εξοπλισμού της εταιρείας μέχρι το 2007. Μετά τη σύμβαση του 2007 η συντήρηση του τεχνολογικού εξοπλισμού πέρασε εξ ολοκλήρου στην Intralot και όλες οι συμβάσεις με την Intracom έπαψαν να ισχύουν. Και στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται δεκάδες μικρότερες συμβάσεις υποστήριξης παιχνιδιών και συστημάτων κάτω του 1 εκατ. ευρώ. Επίσης δεν περιλαμβάνεται και το κόστος της συντήρησης των τερματικών του δικτύου ΟΠΑΠ, το οποίο μετά τη σύμβαση του 2007 αναγνωρίζεται απολογιστικά. Εκτιμήσεις φέρουν το κόστος αυτό στο ύψος των 30 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η νέα σύμβαση του περασμένου καλοκαιριού -για άλλη μια φορά επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ- φέρνει την Intralot ξανά στη συνεκμετάλλευση παιχνιδιών του ΟΠΑΠ. Η σύμβαση, παρά την έμφαση της νέας κυβέρνησης στην «ανοιχτή διακυβέρνηση» και τη «διαύγεια», αλλά και τη δέσμευση του διευθύνοντος συμβούλου της ΟΠΑΠ κ. Γ. Σπανουδάκη να την δημοσιοποιήσει, δεν έχει έλθει ακόμη στο φως της δημοσιότητας.

Στελέχη του οργανισμού εκτιμούσαν ότι τα νέα παιχνίδια που αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα, δεν πρόκειται να φέρουν έσοδα άνω των 300 εκατ. ευρώ ετησίως. Σαν συνέπεια, η αμοιβή της Intralot δεν θα ξεπεράσει τα 25 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ρήτρες που είχαν τεθεί και στη σύμβαση διαχείρισης του «Πάμε Στοίχημα» του 1999 και προέβλεπαν την επιστροφή μέρους της διαφοράς στον ΟΠΑΠ εφόσον τα έσοδα του παιχνιδιού δεν ξεπερνούσαν τα 120 εκατ. ευρώ τα δύο πρώτα χρόνια, ποτέ δεν ενεργοποιήθηκαν, καθώς το «Πάμε Στοίχημα» έφερε τα συγκεκριμένα έσοδα σε λιγότερο από δύο μήνες.

Eξίσου σημαντικό στη νέα αυτή σύμβαση, είναι ότι ο ΟΠΑΠ προσφέρει το ιδανικό πεδίο για τη δοκιμή των νέων τεχνολογιών της Intralot. Οπως στο παρελθόν, η εταιρεία μπήκε στην αγορά του αθλητικού στοιχήματος έχοντας τις πλάτες του ΟΠΑΠ, έτσι και τώρα θα δοκιμάσει τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, έχοντας την εξασφάλιση ενός σημαντικού πελάτη.

Τέλος, είναι άγνωστο ακόμη πώς θα επηρεάσει τις πωλήσεις του ΚΙΝΟ στον ΟΠΑΠ η είσοδος των νέων παιχνιδιών. Οι άνθρωποι του ΟΠΑΠ σημείωναν ότι τα νέα παιχνίδια δεν πρόκειται να «κανιβαλίσουν» το ΚΙΝΟ, δεδομένου ότι τα νέα παιχνίδια απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό απ’ ό,τι το πρώτο. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι το ΚΙΝΟ με το «Πάμε Στοίχημα» σήμερα πραγματοποιούν το 90% των εσόδων του ΟΠΑΠ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 14&15 /1/2011

5 Ιανουαρίου 2011 534 σχόλια

Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΜΑΡΝΗ 56, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5245379 – FAX: 210 5229289

Web site: www.poeppp.org e-mail: contact@poeppp.org

Αρ.Πρω. Δ- 1305 Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ

Ο αγώνας που ξεκινήσαμε για την άρση της άδικης φορολογίας του κλάδου μας έφερε αποτελέσματα, που αναμένουμε να είναι ορατά σύντομα.

Η αποφασιστικότητα και η αγωνιστικότητα που δείξαμε αυτούς τους μήνες έπεισαν τους αρμόδιους στο Υπουργείο, πρώτα να ακούσουν και μετά να κατανοήσουν, το πρόβλημα μας στην εφαρμογή του λογιστικού προσδιορισμού.

Με τη δημοσιοποίηση της πρόθεσης μας, για εφαρμογή της απόφασης της Γ.Σ για Απεργία στις 7 και 8 Ιανουαρίου, όλοι οι εμπλεκόμενοι αντιλήφθηκαν ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει και ο δρόμος επίλυσης είναι η μοναδική έξοδος από τις κινητοποιήσεις, που θα επιφέρουν απώλειες εκατομμυρίων ευρώ , σε μια περίοδο που η χώρα τα έχει ανάγκη.

Έτσι, την Τρίτη 4 Ιανουαρίου στα γραφεία της ΠΟΕΠΠΠ έφθασε πρόσκληση από το γραφείο του Υφ. Οικονομικών κου Κουσελά, για την πραγματοποίηση νέας συνάντησης με σκοπό την επίλυση του θέματος.

Οι διεκδικήσεις του κλάδου, πάντα διέπονται από κοινωνική ευθύνη, ευαισθησία και συνέπεια, στοιχεία που μας έχουν καταστήσει αξιόπιστους συνομιλητές και συνεργάτες, που επιδιώκουν το διάλογο και την ανώδυνη επίλυση των προβλημάτων, χωρίς να ζημιώσουμε την οικονομία με επιπλέον βάρη και πάντα με σεβασμό στους παίκτες και πελάτες μας. Αυτό άλλωστε αποδείξαμε με τη νομοθετική ρύθμιση των ατομικών συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

Ζητούμε όμως την ανάλογη ευαισθησία και από τους φορείς , με ειλικρίνεια και αμοιβαία κατανόηση, που δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους – πολίτη.

Για αυτούς τους λόγους, το Δ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ καθώς και οι εκπρόσωποι των Σωματείων που συμμετείχαν στις επαφές του Δεκεμβρίου, από κοινού αποφάσισαν την μεταφορά της προγραμματισμένης Απεργίας τις 7 και 8 Ιανουαρίου για τις 14 & 15 Ιανουαρίου, ώστε να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες για την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης λύσης.

Αφίσες θα διανεμηθούν την Τρίτη 11/1/2011 μέσω των εφημερίδων με τις νέες ημερομηνίες.

Την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου μετά τις επαφές στο Υπουργείο Οικονομικών, το Δ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ θα συνεδριάσει εκτάκτως, για να ανακοινώσει τις αποφάσεις της σε συνάρτηση του αποτελέσματος των συνομιλιών.

Είμαστε βέβαιοι, ότι ο αγώνας που αρχίσαμε τον Μάιο για την άρση της αδικίας που επιβλήθηκε στο κλάδο μας με το νέο φορολογικό νόμο, δεν θα τελειώσει πριν την οριστική δικαίωση του.

Θα αντισταθούμε με σθένος στην απαξίωση του δικτύου των πρακτορείων και δηλώνουμε την πρόθεση μας για νέους αγώνες, εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ο Γεν. Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Πίγκος Κυριάκος Τοπτσίδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 7 & 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

3 Ιανουαρίου 2011 436 σχόλια

Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΜΑΡΝΗ 56, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5245379 – FAX: 210 5229289
Web site: www.poeppp.org e-mail: contact@poeppp.org

Αθήνα, 3/1/2011

Αρ.Πρωτ. Δ-1302

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Π.Π.Π

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Μετά τις ευχές για τον καινούργιο χρόνο , ο αγώνας για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου δεν σταματά καθώς το Υπουργείο δεν έχει βρει την απαιτούμενη λύση στο φορολογικό μας πρόβλημα που προέκυψε από την εφαρμογή του Ν. 3842/2010 και την μεταφορά των πρακτορείων στο λογιστικό προσδιορισμό .

Πρόσφατα καλέσαμε τους αρμόδιους και τους ενημερώσαμε για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για Απεργία στις 7 και 8 Ιανουαρίου και επαναλαμβανόμενες σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι να αποφασίσουν την επίλυση του προβλήματος μας για όσο καιρό και αν χρειαστεί.

Είμαστε αποφασισμένοι να καθιερώσουμε Απεργιακές κινητοποιήσεις για όλο το χρόνο και για όσα χρόνια, το Υπουργείο διατηρεί την αδικία που επέβαλε στο κλάδο μας με την οριζόντια εφαρμογή του λογιστικού προσδιορισμού.

Έχουμε χρέος να υπερασπίσουμε τις δουλειές 20000 εργαζομένων και θα το κάνουμε!

Την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου οι πράκτορες επιστρέφουν στους αγώνες αποφασισμένοι να κερδίσουν τη μάχη για την διατήρηση της εργασίας τους ενάντια σε όλα τα συμφέροντα που εποφθαλμιούν τα εισοδήματα μας με στόχο την ικανοποίηση των παρακάτω αιτημάτων:

Τη κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης βιβλίων από τους πράκτορες.

Αποκλειστική διάθεση όλων των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ ΑΕ, μέσα από τα πρακτορεία.

Άμεση ανανέωση και βελτίωση των υφισταμένων παιχνιδιών, με ανταγωνιστικούς όρoυς.

Άμεση εφαρμογή της απόφασης του Δ.Σ της ΟΠΑΠ ΑΕ, για επιστροφή των τόκων του εγγυητικού κεφαλαίου.

Άμεση υλοποίηση της δέσμευσης για ασφαλιστική κάλυψη των πρακτορείων.

Αφίσες θα διανεμηθούν την Τρίτη 4/1/2011 μέσω των εφημερίδων και παρακαλούμε όπως τις αναρτήσετε στις βιτρίνες των καταστημάτων σας για να ενημερωθεί εγκαίρως το παικτικό μας κοινό.

Συνάδελφοι, τα περιθώρια στενεύουν καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα θα παραλάβουμε τις βεβαιώσεις για τα εισοδήματα του 2010 και θα κληθούμε να υποβάλλουμε φορολογικές δηλώσεις.

Πλησιάζει η ώρα που θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τον καινούργιο νόμο και θα καταλάβουμε την αξία του αγώνα που ξεκινήσαμε το Μάιο και συνεχίζουμε ακόμη.

Ας μη ξεχνάμε ότι το μεγάλο ποσοστό επιτυχίας των προηγούμενων απεργιακών κινητοποιήσεων , το οποίο άγγιξε το 100%, είχε ως αποτέλεσμα την ψήφιση της σύμβασης. Αυτό μας δίνει τη δύναμη έτσι ώστε να συνεχίσουμε και με τη καθολική συμμετοχή όλων μας στις απεργίες 7 & 8 Ιανουαρίου, να πιέσουμε τη κυβέρνηση για την έξοδο από την άδικη εισαγωγή μας στα βιβλία εσόδων – εξόδων.

Δεν υποχωρούμε, αν δεν δικαιωθούμε!

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ο Γεν. Γραμματέας                                                 Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Πίγκος                                             Κυριάκος Τοπτσίδης

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

30 Δεκεμβρίου 2010 190 σχόλια

Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΜΑΡΝΗ 56, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5223580 – FAX: 210 5229289

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 – Αρ.πρωτ.1301

Προς
κ.Γ. Παπακωνσταντίνου
Υπουργό Οικονομικών

Κοιν
κ. Α.Μακρυπίδη
κ. Δ.Σταματόπουλο
κ.Δ. Κουσελά
κ.Μ. Καρχιμάκη
κ.Δ. Ασημακόπουλο

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Από τον Απρίλιο έχουμε επισημάνει σε εσάς και στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου σας, το κίνδυνο που διατρέχουν οι 5.000 πράκτορες τυχερών παιχνιδιών της ΟΠΑΠ ΑΕ από την παράλογη και άδικη εισαγωγή τους στο καθεστώς βιβλίων εσόδων-εξόδων και εξομοίωσή τους με άλλους κλάδους επαγγελματιών οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν προς τη φύση και τρόπο λειτουργίας τους με εμάς.

Άλλωστε στη πρώτη συνάντηση στο υπουργείο σας με αρμόδιους φορείς , είχε επισημανθεί από εσάς η ιδιαιτερότητα του κλάδου μας, πράγμα που αποδεικνύεται από τις συνεχείς αναβολές ένταξής μας στο καθεστώς φορολόγησης στα βιβλία εσόδων εξόδων και την έκδοση σχετικών εγκυκλίων από το υπουργείο σας. Δεν ξέρουμε τι μεσολάβησε και άλλαξε η συγκεκριμένη απόφαση.

Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών σας έχουμε στείλει, αναλυτικά, υπομνήματα όπου σας εξηγούμε πως έχει η κατάσταση, παρόλα αυτά ουδεμία έγγραφη απάντηση λάβαμε.

Τελευταία μάλιστα, πριν 15 ημέρες, έγινε συνάντηση των εκπροσώπων μας με στελέχη του υπουργείου σας, παρουσία του υπουργού κ. Κουσελά, του προέδρου της Γ.Σ.Β.Ε.Ε κ. Ασημακόπουλου και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων με πρωτοβουλία του Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ κ. Καρχιμάκη, όπου για ακόμα μία φορά καταθέσαμε τα προβλήματα που προκύπτουν, τα οποία και κατανόησαν όλοι οι παριστάμενοι και μάλιστα απεφάνθησαν σχετικά με την αναγκαιότητα της επίλυσής τους.

Μας ζητήθηκε να καταθέσουμε εγγράφως τις προτάσεις μας.

Αυτό έγινε άμεσα με συγκεκριμένες και εμπεριστατωμένες προτάσεις για προκαταβολή φόρου μέσω του μηχανογραφικού της ΟΠΑΠ ΑΕ έτσι ώστε, στις δύσκολες οικονομικές στιγμές που διανύει η χώρα μας, να εισπράττεται άμεσα ο φόρος που μας αναλογεί διότι αυτή τη δυνατότητα την έχει μόνο ο δικός μας κλάδος, λόγω του ότι τα έσοδά μας είναι βεβαιωμένα 100% από το δημόσιο και ο νόμος είναι σαφής: « Όλες οι επιχειρήσεις εντάσσονται στον λογιστικό προσδιορισμό εσόδων – εξόδων , εκτός από αυτές που έχουν βεβαιωμένα το 100% των εσόδων τους από το ίδιο το κράτος ή από εταιρία κρατικής διαχείρισης» . ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΠΡΟΠΟ.

Παρ΄όλα αυτά ουδεμία απάντηση έχουμε λάβει.

Σας κάνουμε γνωστό ότι ο κλάδος είχε ξεκινήσει απεργιακές κινητοποιήσεις, για τον παραπάνω λόγο με 48ωρες απεργίες και μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης των πρακτόρων οι οποίες ανεστάλησαν προσωρινά για να δοθεί στο Υπουργείο σας ο χρόνος να γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις έτσι ώστε να βρεθεί λύση (αυτό το σκοπό είχε άλλωστε και η συνάντηση στο γραφείο του κ. Καρχιμάκη).

Επειδή επικρατεί μεγάλη αναστάτωση στο κλάδο μας για την ΜΗ επίλυση του δίκαιου αιτήματος μας, αποφάσισαν οι πράκτορες τη συνέχεια των απεργιακών κινητοποιήσεων για 7 & 8 Ιανουαρίου 2011 με συνεχόμενες επαναλαμβανόμενες 48ωρες ανά δεκαήμερο, το οποίο σημαίνει απώλεια εσόδων εκατομμυρίων ευρώ για το κράτος στη σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Το προεδρείο της ΠΟΕΠΠΠ είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σας, για προσωπική συνάντηση, προκειμένου να βρεθεί λύση, στα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν το κλάδο.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΕΝΑ ΚΛΑΔΟ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ ΕΚΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ .

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ, ΔΕ, ΟΤΙ ΤΗΝ ΟΠΑΠ ΑΕ, ΠΡΩΤΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 50 ΧΡΟΝΙΑ, ΤΗΝ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΙΤΗ.

ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΑΙΩΣΗΣ.

ΔΩΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΑΣ.

Για την Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΓΚΟΣ                 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ

Στα άδυτα των παράνομων Καζίνο, κάτω από τη μύτη του κράτους!

29 Δεκεμβρίου 2010 258 σχόλια

Ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα»

«Παιδιά, ξέρετε τι είναι εδώ που θέλετε να µπείτε;» ρωτάει ο κύριος που τελεί χρέη πορτιέρη σε ένα από τα πλέον κεντρικά κτίρια της Αθήνας. «Εδώ είναι καζίνο».

Για να µας αφήσει να περάσουµε, λέειότι πρέπεινα γνωρίζουµε κάποιον µέσα. Φωνάζει τον υπεύθυνο. Και όταν αυτός βγαίνει έξω, µας ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για ηλεκτρονικά παιχνίδια που µπορείς να στοιχηµατίσεις χρήµατα και πως για να µας επιτραπεί η είσοδος θα πρέπει να πάρουµε έγκριση από το αφεντικό, το οποίο όµως έλειπε εκείνη την ώρα. «Ελάτε την επόµενη εβδοµάδα», είπε.

Ο υπεύθυνος δεν έχει άδικο που είναι τόσο προσεκτικός: µόλις πριν από µερικούς µήνες, κατά τη διάρκειαελέγχου από τις αστυνοµικέςαρχές στοσυγκεκριµένο «καζίνο», διαπιστώθηκαν παραβάσεις του νόµου «περί απαγόρευσης παιγνίων»και ο διευθύνων του καταστήµατος κατέληξε στο Αυτόφωρο.

Ωστόσο, σε ένανάλλο ναό της τύχης, σε µία από τις κεντρικότερες λεωφόρουςτης πρωτεύουσας, οι υπεύθυνοι δεν είναι τόσοπροσεκτικοί.Η είσοδος είναιυπερφωτισµένη, δεν υπάρχει κανείς που ναελέγχει αυτούς που µπαίνουν και µέσα επικρατεί µια χαλαρότητα, λες και τοαστυνοµικότµήµα βρίσκεται έτη φωτός µακριά. Στην πραγµατικότητα απέχει µόλις τρία τετράγωνα.

«Θα κάτσετε στο µπαρ για να πιείτε τα ποτάσας ή να σας τα φέρει η σερβιτόρα πίσω;» ρωτάει η µπαργούµαν. Της λέµε ότι ήρθαµε για να παίξουµε. Πίσω από το γυάλινο διαχωριστικό του µίνιµαλ µπαρ-ρεστοράν µε τον διάχυτο απαλό φωτισµό και τις γήινες αποχρώσεις, ένας κόσµος γεµάτος φωτεινά φρουτάκια, µια «ηλεκτρονικήφρουτοπία»,ξεπροβάλλει. Υπάρχει αρκετή πελατεία – περίπου 30 άτοµα, όλα µε προσεγµένο ντύσιµο, άλλα όρθια και άλλα να κάθονται µπροστά από οθόνες.Οι περισσότεροι καπνίζουν µανιωδώς, όµως το µαγαζί έχεικαλό εξαερισµό. Η εξυπηρετικήυπάλληλος µας σερβίρει τα ποτά και ρωτάει αν θέλουµε πληροφορίες για τα παιχνίδια: αν παίξουµεστα απλά φρουτάκια, προµηθευόµαστε ειδικές µάρκες από την είσοδο, για τα υπόλοιπα δεν χρειαζόµαστε – κάνουν τα χαρτονοµίσµατα.

Σαν ΑΤΜ τράπεζας
Ο µεγαλύτερος συνωστισµός εντοπίζεται γύρω από τη χάι-τεκ ρουλέτα, η οποία διαθέτει κάµερα και οκτώ µηχανάκια, που µπροστά τους κάθονται παρέες. Τα µηχανάκια αυτά παίρνουν απευθείας χαρτονοµίσµατασε υποδοχές σαν τα ATM των τραπεζών καιέχουν οθόνες αφής για να ποντάρουν οι παίκτες τις εικονικές µάρκες τους: 0,50, 1, 2, 5, 10και 20 ευρώ, απλάπατώντας πάνω στον αριθµό, στο µαύρο και στο κόκκινο, στα µονά και στα ζυγά. Οπως φαίνεται, τα στοιχήµατα µπαίνουν ακριβώς όπως και στην πραγµατική ρουλέτα – µόνο που όλαεδώ γίνονται ηλεκτρονικά. Στο κάτω δεξί µέρος τηςοθόνης οι παίκτες βλέπουν ταχρήµατα που τους έχουν αποµείνει και το ποσό που έχουν ποντάρει στον συγκεκριµένο γύρο. Πάνω από τους αριθµούς µε τις µάρκες προβάλλεται σε ζωντανή αναµετάδοση το βίντεο της ρουλέτας µε την µπίλια που γυρίζει – έτσι εξηγείται και ο λόγος ύπαρξης της κάµερας.

«Είναιό,τι πιο προηγµένο υπάρχει», λέει ο κύριος που κάθεται δίπλαµας και παίζει στη χάι-τεκ ρουλέτα. Τα χρήµατα που του έχουν αποµείνει είναι 66 ευρώ και έχει ποντάρει περίπου 10 σε αυτόν τον γύρο. «Τα µηχανήµατα τα έχουνφέρει από την Αµερική, είναι πανάκριβα», συµπληρώνει. Μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά ο κύριος χάνει τα χρήµατάτου, αφήνειτη θέση του και πηγαίνειστη δίπλα αίθουσα για να πιει ένα ποτό. Αµέσως ηκενή θέσηκαταλαµβάνεται από έτερο κύριο που περίµενε τη σειρά του. Ενας υπάλληλος του µαγαζιού τον πλησιάζει και του εξηγεί ότι πρέπει να βάλει τα χαρτονοµίσµαταστην υποδοχή του µηχανήµατος ώστε να δει στην οθόνη το ποσό που έχει σε µάρκες. «Ακουµπάτε τη µάρκα που θέλετε να ποντάρετε και µετά ακουµπάτε τον αριθµό. Οσες φορές ακουµπήσετε τον αριθµό τόσο περισσότερες µάρκες ποντάρετε», λέει ο υπάλληλος. Και ο κύριος αρχίζει µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το παιχνίδι, απόλυτα εξοικειωµένος µε τη διαδικασία. Γύρω στις 11 το βράδυ της Παρασκευής, ο µέσος όρος ηλικίας των παικτών που καταλαµβάνουν τις θέσεις στα οκτώ µηχανάκιαδεν ξεπερνά τα 30 χρόνια. Ανάµεσά τους και τρεις γυναίκες, οιοποίες, όπωςφαίνεται, κάθονται στη χάι-τεκ ρουλέτα περισσότερη ώρα από τους άντρες.

Ογκώδη µηχανήµατα
Σύµφωναµεπληροφορίες τηςΓενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αθηνών, οι περισσότεροι που δραστηριοποιούνται παράνοµα στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών έχουν βάλει στους χώρους τους ογκώδη µηχανήµατα µερουλέτες. «Παλιά έβαζαν υπολογιστές, αλλά επειδή αυτούς τους παίρναµε µε την κατάσχεση, τώρα βάζουν µεγάλα µηχανήµατα που δεν µπορούµε να σηκώσουµε και αναγκαστικά τα δεσµεύουµε επί τόπου. Τα µηχανήµατα σφραγίζονται και ορίζεται ο διευθυντής του καταστήµατος µαζί µε άλλους ως υπεύθυνοι για τη φύλαξη. Μετά τα αποδευσµεύουν και τους ξαναπιάνουµε», λένε από την υπηρεσία τυχερών παιγνίων της ΓΑ∆Α και επισηµαίνουν ότι την Πέµπτη 16 ∆εκεµβρίου «έπιασαν» 17 µηχανήµατα. Αν και ο νόµος ορίζει ότι τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια είναι παράνοµα, οι περισσότεροι καταστηµατάρχες αθωώνονται στα δικαστήρια βάσεικοινοτικής οδηγίας. Αστυνοµικοί αναφέρουν ότιέχουν κατασχέσει 382 µηχανήµατα από ένα συγκεκριµένο κατάστηµα,για να ακούσουν τον ιδιοκτήτη να λέει: «Εχω άλλα 500 καβάτζα. Θα βαρεθείτε να κουβαλάτε».

Χαρακτηριστική της ευρηµατικότητας που επικρατεί στους κύκλουςτου παράνοµουτζόγου είναι καιη ιστορία τουπεριπτέρου στον Πειραιά που είχε τοποθετήσειµηχανάκιγια τους πελάτεςτου. «Εχουµεκάνει Αυτόφωρο και σε περίπτερο που είχεβάλει τριλιζάκι και δεχότανπαράνοµοστοιχηµατισµό» , αναφέρουναπότην υπηρεσία. Ενα ακόµα φαινόµενο της εποχήςείναι η επιστροφή τωνπαπατζήδων, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις αρχές,δραστηριοποιούνται στην περιοχή της οδούΠανεπιστηµίουπρος την Οµόνοια, στο Μοναστηράκι και σε άλλα κεντρικά σηµεία της Αθήνας.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ

Τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια είναι παράνοµα όµως οι περισσότεροι καταστηµατάρχες αθωώνονται

«Εδώ παιδιά γίνονται τα τουρνουά»

ΜΠΟΡΕΙ η χάι τεκ ρουλέτα να είναι το κέντρο του σύµπαντος στο «καζίνο» της κεντρικής λεωφόρου των Αθηνών, όµως έντονη κινητικότητα υπάρχει και στον πιο χαµηλού προφίλ τζόγο: για παράδειγµα, µία παρέα κάθεται µπροστά από δύο οθόνες που προβάλουν αγώνα ποδοσφαίρου από υπολογιστή και έχουν στοιχηµατίσει για το ποια οµάδα θα νικήσει, ενώ λίγο πιο κάτω 4-5 κυρίες και κύριοι βάζουν τη µία µάρκα µετά την άλλη σε φρουτάκια.Από την άλλη πλευρά του γυάλινου διαχωριστικού, οι περισσότερες θέσεις στο µπαρ έχουν καταληφθεί από όµορφες νεαρές και µέσης ηλικίας κυρίους, ενώ και κάποια τραπέζια του εστιατορίου είναι γεµάτα µε αντρικές παρέες – ο υπεύθυνος του καταστήµατος πρότεινε για εκείνο το βράδυ τα σουτζουκάκια µε την κόκκινη σάλτσα. Τα ποτά πάντως ήταν φθηνά – δεν κόστιζαν πάνω από 4 ευρώ. Ο πιο ενδιαφέρων χώρος του «καζίνου» ήταν µάλλον και ο πιο απόµακρος: Πίσω από το διαχωριστικό και τα µηχανήµατα υπήρχε µία µικρή πόρτα που οδηγούσε σε µιααίθουσα µε ένα τραπέζι για πόκερ. «Εδώπαιδιά γίνονται τα τουρνουά, αν έρχεστε συχνά µπορεί κάποια στιγµή να πετύχετε ένα», είπε ο υπεύθυνος όταν τον ρωτήσαµε αν θα γινόταν παιχνίδι το βράδυ.
«Ελάτε όποτε θέλετε, καθόµαστε µέχρι το πρωί»

ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ µετά τα µεσάνυχτα και το κατάστηµα µε την κόκκινη πινακίδα στα νότια φαίνεται απ’ έξω άδειο.

Μόνο ένας νεαρός κάθεται σε τραπέζι στον προθάλαµο που οδηγεί στην κυρίως αίθουσα. Περνώντας την κυρίως πόρτα, ο «πληθυσµός» αυξάνεται.Πέρα από την µπαργούµαν, τη σερβιτόρα και τους δύο θαµώνες που κάθονται στο µπαρ, καµιά δεκαριά παίκτες µπροστά από οθόνες παρακολουθούν ηλεκτρονικές ιπποδροµίες και ποντάρουν. Μόλις τα άλογα σταµατούν να τρέχουν, µία κοπέλα ανακοινώνει τα κέρδη και σηµειώνει τους νικητές σε ένα χαρτί. Στο µέσο της αίθουσας βρίσκεται ένα µεγάλο διάφανο κουτί, στο οποίο ρίχνουν οι υπεύθυνοι του µαγαζιού λαχεία για κλήρωση. Ο νικητής της βραδιάς κερδίζει 200 ευρώ. Ενώ στο τέλος του µήνα η µεγάλη κλήρωση φέρνει κέρδη 3.000

ευρώ ή µια λευκή βέσπα που οι υπεύθυνοι έχουν τοποθετήσει ακριβώς µετά την είσοδο. «Αν θέλετε να παίξετε πόκερ, θα πρέπει να συνεννοηθείτε µε τους κυρίους στο τραπέζι», λέει η µπαργούµαν πριν προλάβουµε να παραγγείλουµε ποτά. Οι κύριοι µας προτείνουν να πιούµε έναν καφέ και να περιµένουµε µισή ώρα µέχρι να µαζευτούν και οι υπόλοιποι. Για να παίξει κανείς, τονίζουν, χρειάζονται 50 ευρώ κάβα και µετά, από 20. Αν θέλει να αποχωρήσει, µπορεί να το κάνει οποιαδήποτε ώρα, αρκεί να έχει προειδοποιήσει µισή ώρα πριν από τους υπόλοιπους.

Αρνούµαστε ευγενικά να συµµετάσχουµε στο τραπέζι. «Ελάτε όποτε θέλετε, εµείς καθηµερινά µαζευόµαστε γύρω σε αυτή την ώρα και καθόµαστε µέχρι το πρωί. Μόνο τις Κυριακές ξεκινάµε από το απόγευµα», αντιπροτείνουν οι υπεύθυνοι. Και σε αυτό το κατάστηµα είχε πραγµατοποιηθεί έφοδος από τις αστυνοµικές αρχές πριν από λίγες εβδοµάδες, όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις της νοµοθεσίας για τα τυχερά παιχνίδια. Και σε αυτή την περίπτωση ο διευθύνων οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των αρχών, από τις αρχές του έτους που διανύουµε έως και τις 17 ∆εκεµβρίου υπήρξαν οι περισσότερες προσαγωγές στο Αυτόφωρο καθώς και κατασχέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και µηχανηµάτων τυχερών παιχνιδιών από το 2007 και µετά.

Φωτιά στα μπατζάκια του ΟΠΑΠ, έβαλε η UEFA…

29 Δεκεμβρίου 2010 4 σχόλια

Η πρόθεση της UEFA να ζητήσει ποσοστό από όλες τις ευρωπαϊκέςστοιχηματικές εταιρείες που περιλαμβάνουν στα κουπόνια τους ποδοσφαιρικούς αγώνες που διοργανώνει η ίδια (Τσάμπιονς Λιγκ, Γιουρόπα Λιγκ κ.α) αναστάτωσε τον ΟΠΑΠ, αφού θεωρείται σίγουρο –αν δεν έχει ήδη γίνει- ότι η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία θα ζητήσει ποσοστό και από αυτούς.

Την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου έγιναν συζητήσεις για το θέμα σε επίπεδο διοίκησης και νομικών συμβούλων. Αναζητήθηκαν δικαστικές αποφάσεις και από την ελληνική δικαιοσύνη και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Βρέθηκε απόφαση που εκδόθηκε στις 24 Μαρτίου του 2004 από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναφέρει ότι καμία ομάδα, ομοσπονδία η ένωση (π.χ. όπως η Σούπερ Λίγκα) δεν δικαιούται ποσοστό επειδή περιλαμβάνουν αγώνες στα κουπόνια, αφού το αποτέλεσμα θεωρείται δημόσιο αγαθό.

Ωστόσο, στη συζήτηση τέθηκε το θέμα των ειδικών στοιχημάτων και ειπώθηκε ότι UEFA ενδέχεται να προσπεράσει το θέμα του αποτελέσματος αγώνα που θεωρείται δημόσιο αγαθό και να διεκδικήσει ποσοστό από τα «ειδικά στοιχήματα» που περιλαμβάνονται στα κουπόνια.

ΕΠΟ, Σούπερ Λίγκα

Υπενθυμίζεται ότι ποσοστό από το ιντερνετικό στοίχημα, η απελευθέρωση του οποίου προωθείται στη χώρα μας, αλλά και από τον ΟΠΑΠ, έχει ζητήσει η Σούπερ Λίγκα (10%) και η ΕΠΟ.

Η αρχή έγινε στη Γαλλία

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι πριν από τα Χριστούγεννα η UEFA ενημέρωσε τις στοιχηματικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Γαλλία ότι θα πρέπει να καταβάλουν από εδώ και στο εξής το 1% του τζίρου τους, που αφορά παιχνίδια των διοργανώσεων υπό την αιγίδα της.

Η UEFA πατά πάνω στην γαλλική νομοθεσία που επιβάλλει στις εν λόγω εταιρείες να καταβάλουν στις γαλλικές ομάδες το αντίστοιχο ποσοστό που αφορά τα πρωταθλήματα της χώρας.

Ο Πλατινί θα είναι ο μοναδικός υποψήφιος στις επόμενες εκλογές της UEFA.

(Πηγή) soccerplus.gr

Τζόγο μέσω smartphones, προωθούν οι εταιρίες

27 Δεκεμβρίου 2010 224 σχόλια

Η μέρα στην οποία θα κάθεστε

σε ένα βαρετό meeting ή θα περιμένετε στην αποβάθρα του τρένου να φανεί η σύντροφός σας και θα κερδίζετε λίγα ευρώ παίζοντας σε ένα online καζίνο μέσω του iPhone σας ή κάποιου άλλου smartphone είναι πολύ πιο κοντά απ’ ότι φαντάζεστε. Η βιομηχανία παιχνιδιών και διασκέδασης έχει βάλει τα «δυνατά» της και πολύ σύντομα η παραπάνω πρόταση θα γίνει πραγματικότητα.
Πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Juniper Research που δημοσιεύτηκε στον ξένο τύπο έδειξε ότι η αξία του βιομηχανίας του online τζόγου ως το 2015 θα έχει φτάσει στα 48 δισ. αμερικάνικα δολάρια (περίπου 35 δισ. ευρώ), περιλαμβάνοντας όλες τις δραστηριότητες όπως το αθλητικό στοίχημα, τα παιχνίδια του καζίνο, το πόκερ κλπ. Τα σημερινά «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα (smartphones) αποτελούν τις ιδανικές συσκευές για online παιχνίδι σε όλο τον κόσμο, ακόμη και στις Η.Π.Α. όπου είναι απαγορευμένα, με διάφορους νόμιμους και παράνομους τρόπους.
Στις Η.Π.Α. υπάρχει έντονη κινητικότητα στο θέμα του τζόγου μέσω κινητών τηλεφώνων από τις λοταρίες κάθε πολιτείας που λειτουργούν νόμιμα με άδεια από το κράτος. Η πώληση λαχνών και δελτίων από τους πάγκους των καταστημάτων δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, καθώς μεγάλο ποσοστό των Αμερικανών φοβούνται να τους αγοράσουν παρότι το επιθυμούν και ζουν με την προκατάληψη που έχει δημιουργήσει η αμερικανική κοινωνία για τον τζόγο. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου για τέτοιες αγορές φαντάζει να είναι μια εξαιρετική λύση σε τέτοιες περιπτώσεις , όπως αναφέρουν και οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Η δημιουργία εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα είναι πιθανόν να προσελκύσει εκατομμύρια παίκτες και στην Ευρώπη. Η τεχνολογία υπάρχει ήδη και χρησιμοποιείται ευρέως στη Μεγάλη Βρετανία και άλλες χώρες. Για παράδειγμα η κινεζική εταιρεία VODone έχει 9 εκατ. χρήστες, ενώ οι εφαρμογές ανάλογων εταιρειών έχουν αποδειχθεί πολύ δημοφιλείς ακόμη και σε χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής.
Κάποια διαδικτυακά καζίνο στρέφουν την προσοχή τους και δίνουν μεγάλη σημασία στους παίκτες με smartphones, ακόμη και περισσότερο από τους κανονικούς παίκτες. Σχετικές μελέτες έχουν δείξει κατά καιρούς ότι οι παίκτες του online τζόγου χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα σε μεγαλύτερα ποσοστά από το μέσο όρο των ανθρώπων και αυτοί οι αριθμοί αναμένεται ν’ ακολουθήσουν σταθερά ανοδική πορεία τα προσεχή χρόνια. Αν μάλιστα λυθούν και κάποια νομικά ζητήματα στις Η.Π.Α., η άνοδος αυτή θα είναι ακόμη πιο μεγάλη καθώς μεγάλος αριθμός παικτών θα χρησιμοποιεί το τηλέφωνό του για να παίξει «φρουτάκια», πόκερ και άλλα παιχνίδια. Η προσαρμογή των τυχερών παιχνιδιών στα κινητά τηλέφωνα περιλαμβάνει ουσιαστικά την ενσωμάτωση σε μια μικρή οθόνη μιας ολόκληρης ιστοσελίδας, έτσι ώστε οι παίχτες να βλέπουν με τη μια όλο το περιεχόμενο και όχι κομμάτια αυτού.
Οι εφαρμογές διαδικτυακού τζόγου είναι, όπως ήταν βέβαια αναμενόμενο, οι πιο δημοφιλείς στις ηλεκτρονικές συσκευές όπως το iPhone, το iPad και το iPhone Touch. Η εταιρεία Nokia από την πλευρά της παρουσίασε πρόσφατα 4 νέα μοντέλα κινητών τηλεφώνων που κάνουν εύκολη την πλοήγηση των χρηστών σε ιστοσελίδες του διαδικτύου και κατ’ επέκταση και σε online καζίνο ή στοιχηματικά site. Αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο λειτουργικά συστήματα Symbian και Android, που φημίζονται για τις γρήγορες συνδέσεις που πραγματοποιούν, κάνοντάς τα πιο ελκυστικά για στους παίκτες.
Οι «έξυπνες» συσκευές κινητών τηλεφώνων και τα διαδικτυακά καζίνο έρχονται όλο και πιο κοντά καθώς περισσότεροι παίκτες επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στο internet από τα κινητά τους τηλέφωνα παρά από τον υπολογιστή ή το netbook. Τα διαδικτυακά καζίνο στρέφουν το βλέμμα τους προς τα κινητά τηλέφωνα σε μια προσπάθεια να κάνουν τις υπηρεσίες τους πιο ενδιαφέρουσες και προσιτές σε όλους τους χρήστες.

Χρόνια πολλά!

25 Δεκεμβρίου 2010 77 σχόλια

Σύμβαση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Ιντραλοτ;

21 Δεκεμβρίου 2010 431 σχόλια

Αποδεικνύοντας και μάλιστα με τον πλέον περίτρανο τρόπο, ότι οι διακηρύξεις περί διαφάνειας στη δράση των εποπτευομένων από το κράτος φορέων και οργανισμών ήταν απλώς κορώνες για ιθαγενείς ψηφοφόρους μειωμένης αντίληψης και απευθυνόμενες σε ακροατήριο με άκρως ευήκοα ώτα, οι συναρμόδιοι υπουργοί κ.κ. Παπακωνσταντίνου και Γερουλάνος (οι οποίοι στο παρελθόν κατά τη θητεία τους ως στελέχη της αντιπολίτευσης διαρρήγνυαν τα ιμάτιά τους καταγγέλλοντας τις προηγούμενες διοικήσεις του ΟΠΑΠ για «σκανδαλώδη» διαχείριση, έλλειψη διαφάνειας και περιφρόνηση του θεσμού του κοινοβουλευτικού ελέγχου) αρνούνται να καλέσουν – υποχρεώσουν τη διοίκηση του ΟΠΑΠ να δώσει στη δημοσιότητα την παράταση-επέκταση της σύμβασης με την κοινοπραξία Ιντραλοτ.

Απαράδεκτο, πλην όμως απολύτως κατανοητό. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, το βασικό ένστικτο της αυτοσυντήρησης αναγκάζει, ακόμα και τους υπουργούς που έχουν ταχθεί να προάγουν το δημόσιο συμφέρον , να σταθμίζουν (και μάλιστα με αμιγώς προσωπικά κριτήρια) τα υπέρ και τα κατά των αποφάσεων και των ενεργειών των διοικήσεων των εποπτευομένων φορέων και οργανισμών.

Πολλώ δε μάλλον όταν στενοί συνεργάτες των υπουργών συμμετέχουν, πολλάκις αδρά αμειβόμενοι , στα ΔΣ, στις πάσης φύσεως και αντικειμένου επιτροπές και στα όργανα λήψης αποφάσεων.

Οι καιροί είναι πονηροί και οι «κακοτοπιές» πρέπει, στο μέτρο πάντοτε του δυνατού να αποφεύγονται…

Αφού λοιπόν δεν κατέστη εφικτό να συμβάλουμε, δια της αρθρογραφίας, στην πραγμάτωση της διαφάνειας στο δημόσιο βίο, αποφασίσαμε να συνδράμουμε, με ακόμη πιο καλόπιστο και εποικοδομητικό πνεύμα , παραθέτοντας νέα στοιχεία σχετικά με τα έργα και τις ημέρες της διοίκησης Σπανουδάκη στον ΟΠΑΠ.

Για τους κατέχοντες, έστω και σε στοιχειώδες επίπεδο, γνώσεις πληροφορικής και μηχανογράφησης, η σύνδεση ή/και διασύνδεση συστημάτων (hadrware and software) τρίτων κατασκευαστών με κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της κοινοπραξίας της Ιντραλοτ (Lotos) είναι η μοναδική προϋπόθεση για την μετάβαση του ΟΠΑΠ σε οποιοδήποτε άλλο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα, ιδιοκτησίας τρίτου αναδόχου.

Κατά την πρόσφατη παράταση – επέκταση της σύμβασης, η διοίκηση του ΟΠΑΠ (από ανεπίτρεπτη άγνοια της διοίκησης και των εμπλεκομένων στελεχών της ή, ακόμα χειρότερα από πρόθεση) όχι μόνο έσπευσε να απαλλάξει πανηγυρικά της ήδη εξοφληθείσα επί τριετία κοινοπραξία της Ιντραλοτ από τη συγκεκριμένη υποχρέωση (και μάλιστα εν όψει του πανηγυρικά αναγγελθέντος διαγωνισμού για νέο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα), αλλά έσπευσε , ως μη όφειλε, να αναλάβει την υποχρέωση να εγγυηθεί και να διασφαλίσει τη συμφωνία και την εφαρμογή εκ μέρους του τρίτου κατασκευαστή (που τυχόν ήθελε προκύψει από τον διαγωνισμό) των τεχνικών και άλλων όρων της σύνδεσης/διασύνδεσης, ωσάν ο ΟΠΑΠ να μην είναι ο πελάτης, αλλά ένα software house.

Στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ είναι πασίγνωστο ότι, δεδομένου και του μακροχρόνιου εναγκαλισμού του με την κοινοπραξία της Ιντραλοτ και τους πάσης πολιτικής ιδεολογίας διαχρονικά συνδικαλιζόμενους εργαζόμενους του (και τους πολιτικούς προϊσταμένους τους), ο ΟΠΑΠ ουδέποτε απέκτησε την απαιτούμενη υποδομή και την αναγκαία τεχνογνωσία, ούτε βέβαια προσωπικό κατάλληλο να εξασφαλίσει τη λειτουργική και μηχανογραφική αυτοδυναμία του. Κατά συνέπεια είναι απολύτως βέβαιο ότι :

Α) Παρότι έσπευσε να αναλάβει την υποχρέωση, ο ΟΠΑΠ δεν είναι, ούτε πρόκειται μελλοντικά να μπορέσει να βρεθεί , σε θέση να εγγυηθεί και να διασφαλίσει τη σύνδεση ή/και διασύνδεση συστημάτων τρίτων κατασκευαστών με το κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα της κοινοπραξίας της Ιντραλοτ.

Β) Με τη ρητή συγκατάθεση της διοίκησης του ΟΠΑΠ (η οποία μάλιστα επαίρεται για τις ενέργειές της) από 31/7/2010 και εντεύθεν η κοινοπραξία της Ινταλοτ απηλλάγη πανηγυρικά, οριστικά και προπάντων αζημίως από τη σχετική υποχρέωση της και δεν έχει κανένα απολύτως λόγο, ούτε βέβαια πλέον μπορεί να υποχρεωθεί με οποιονδήποτε τρόπο να συνδράμει στη μετάβαση του ΟΠΑΠ σε οποιοδήποτε άλλο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα τρίτου αναδόχου ή να διευκολύνει τον ΟΠΑΠ με οποιονδήποτε τρόπο άνευ ανταλλάγματος.

Το αντίθετο μπορεί κάλλιστα να συμβεί (και θα συμβεί), δεδομένου ότι η κοινοπραξία της Ιντραλοτ απέκτησε ,συμβατικά, το δικαίωμα να εγείρει κατά του ΟΠΑΠ ζητήματα εμπιστευτικότητας, ασφαλείας και ακεραιότητας του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος, διακινδύνευσης των πνευματικών της δικαιωμάτων από ενδεχόμενη αυθαίρετη ή καθ’ υπέρβαση πρόσβαση τρίτων κατασκευαστών σε αυτό, μέχρι και δικαίωμα αποζημίωσης.

Ως ευλόγως υποψιασμένος, ερωτώ; Τι έχουν να μας απαντήσουν επ’ αυτού τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΟΠΑΠ (στο οποίο συμμετείχαν ως μέλη 3 δικηγόροι επιλογής των αρμόδιων υπουργών και συγκεκριμένα οι κυρίες Χατζή, Παπαδοπούλου και Σιαμάνη);

Πως κρίνουν και πως τεκμηριώνουν ή δικαιολογούν τη μεταστροφή της ως άνω συμβατικής υποχρέωσης σε βάρος του ΟΠΑΠ και της απαλλαγής της κοινοπραξίας της Ινρατοτ;

Ποιος και με ποια διαδικασία διασφάλισε ότι οι επιλεγείσες υπηρεσίες είναι όντως κατάλληλες να εξασφαλίσουν την μετάβαση και την απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΑΠ εάν και όταν τελικά επιλεγεί διαφορετικός πάροχος λειτουργικού συστήματος, υπηρεσιών υποστήριξης και προμήθειας πάγιου εξοπλισμού;

Ποιος διαπραγματεύτηκε, για λογαριασμό του ΟΠΑΠ, τους ειδικότερους όρους της παράτασης, ποιος επιμελήθηκε την κατάρτιση της σχετικής πράξης και ποιος εισηγήθηκε στο Δ.Σ. την χορήγηση έγκρισης για την υπογραφή της;

Ποιος και με ποια διαδικασία αποτίμησε την επιμέρους και την συνολική αξία των υπηρεσιών που επιλέχθηκαν;

Τι έχετε να πείτε επ’ αυτού κ. Σπανουδάκη;

Θα πάρει θέση επιτέλους ο υπουργός κ. Γερουλάνος;

Γιατί το νέο συμβατικό κείμενο ποτέ δεν δόθηκε στην δημοσιότητα, παρά τις κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για ανοικτή διακυβέρνηση, πλήρη διαφάνεια και ανάρτηση των συμβάσεων των εποπτευόμενων οργανισμών στο διαδίκτυο;

Πηγή: http://www.politis-gr.com/?p=9068

_____________________________________________

Από το 2012 οι σοβαρές ιδιωτικοποιήσεις
Ιδιώτες στα λαχεία, βιντεολότο και ιντερνετικό στοίχημα ενόψει...

Ομαλές λύσεις σε …  ανώμαλες καταστάσεις αναζητεί το υπουργικό  συμβούλιο, που συνεδριάζει την  Τρίτη για όλα τα καυτά μέτρα των επόμενων ημερών και μηνών: νέα κίνητρα για επενδύσεις στη χώρα μας, άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, φοροδιαφυγή, αποκρατικοποιήσεις, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του δημοσίου και …τζόγος είναι τα  μείζονα θέματα που θα τεθούν στο τραπέζι.

Ουσιαστικά ξεκινά το μεγάλο παζάρι των συντεχνιών με την κυβέρνηση, για περισσότερα από 100 επαγγέλματα που ανοίγουν στον ανταγωνισμό, με «πρώτα» στη λίστα τους δικηγόρους, τους λογιστές, τους φαρμακοποιούς, αλλά κυρίως στον τουρισμό και στο λιανεμπόριο. Το ποια, πότε και πώς θα ανοίξουν θα οριστούν μέχρι το Μάρτιο, αλλά οι διαδικασίες και ο κοινωνικός διάλογος με τους ενδιαφερόμενους θα κρατήσει μέχρι το καλοκαίρι.

Μέχρι τέλος του  χρόνου όμως, θα πρέπει η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει και τι θα κάνει στις αποκρατικοποιήσεις. H αρνητική χρηματιστηριακή συγκυρία καθιστά επιφυλακτικό το οικονομικό επιτελείο, που ρίχνει το βάρος στην αξιοποίηση των ακινήτων. «Ποντάρει πολλά» στο ενδιαφέρον τον Αράβων για καζίνο και μαρίνες στο Ελληνικό, με στόχο να εξασφαλίσει τα 5 από τα 7 δισ. που προϋπολογίζει ως έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις.

Στο παρασκήνιο, σύμφωνα  με πληροφορίες, δεν υπάρχει ομοφωνία, ούτε και διάθεση για ιδιωτικοποιήσεις επιχειρήσεων. Μόνο για τα κρατικά  λαχεία (που σήμερα αποτελούν αυτοτελή διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών  και σε μεγάλο βαθμό έχουν απαξιωθεί  λόγω της διάδοσης «σύγχρονων» μορφών τζόγου) διαφαίνεται η πρόθεση να πωληθούν σε ιδιώτες, εφόσον οι σύμβουλοι που θα προσλάβει το κράτος διαπιστώσουν πως υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον.

Να πούμε εδώ  ότι με νομοσχέδιο το υπουργείο Οικονομικών  θα ρυθμίζει την αγορά τυχερών παιγνίων και αφετέρου θα εισάγει το διαδικτυακό στοίχημα, τα βιντεολόττο και το ιπποδρομιακό στοίχημα. Στόχος του δημοσίου θα είναι να εισπράξει περί τα 700 εκατ. ευρώ με χορήγηση αδειών ιντερνετικού στοιχήματος αλλά και με παράλληλη διάθεση των τερματικών VTLS.

Αντιθέτως για τα «φιλέτα» και τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις (ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΗ  κλπ), αλλά ακόμα και για τις  θεωρούμενες ως «προβληματικές» όπως η Λάρκο, δεν διαφαίνονται εξελίξεις  μέσα στο 2011, όποια και αν είναι  η εισήγηση των συμβούλων. Κατά ένα σκεπτικό που αναπτύσσεται, μπορεί η αποκρατικοποίησή τους να «ζεσταθεί» μετά το 2011, από το 2012 και μετά.

Έως τότε, και για  να βγουν τα νούμερα στο Μνημόνιο, στην κυβέρνηση οι συναρμόδιοι υπουργοί συμφωνούν στην εισπρακτική λογική της παραχώρησης ακινήτων του δημοσίου σε ιδιώτες. Και πάλι όμως, όχι για όλα. Φαίνεται πως όλοι βολεύονται στην προοπτική πως οι Άραβες επενδυτές από το Κατάρ θα μείνουν μέχρι τέλους στη διεκδίκηση της επένδυσης των 5 δισ. ευρώ για καζίνο και μαρίνα, ευελπιστώντας να μην «χαλάσει» κάτι, όπως συνέβη με τον Αστακό.

Πηγή: http://www.protothema.gr/economy/article/?aid=96189

_____________________________________________

ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ «ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ» ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Στη ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου των τυχερών και τεχνικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών προχωρεί η Κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη και τις κοινωνικές επιπτώσεις.Το νέο πλαίσιο που ρυθμίζει την αγορά των τεχνικών και τυχερών παιχνιδιών θα παρουσιασθεί σήμερα το απόγευμα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου από τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού κ.κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και Π. Γερουλάνο…
με το νέο νομοθετικό πλαίσιο τα τυχερά παιχνίδια κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, τα ψυχαγωγικά τεχνικά παιγνίδια και τα αμιγώς τυχερά παιχνίδια. Ανάλογα με τον τρόπο διεξαγωγής τους τα τεχνικά και τυχερά παιχνίδια θα διακρίνονται σε μηχανικά παιχνίδια, ηλεκτρικά παιχνίδια, ηλεκτρομηχανικά παιχνίδια, ηλεκτρονικά παιχνίδια και στον εξ αποστάσεως στοιχηματισμό (internet, mobile, itv).Για τα τυχερά παιχνίδια το προσδοκώμενο κέρδος είναι περιορισμένο και θα ανέρχεται στο 60% του ύψους στοιχηματισμού του κάθε μηχανήματος. Οι παίκτες θα μπορούν να παίζουν μόνο μέχρι ένα ορισμένο ποσό για μια χρονική περίοδο (πχ. 300 ευρώ ανά μήνα) και σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούν να χάσουν περισσότερα χρήματα από αυτά που στοιχηματίζουν.Για τον αριθμό και την κατανομή των αδειών θα υπάρξει είτε άνοιγμα της αγοράς με διεθνή διαγωνισμό, είτε διεθνής διαγωνισμός με μεταβατικό στάδιο για 2-3 χρόνια, είτε προκήρυξη συγκεκριμένου αριθμού αδειών με καθορισμένο κόστος, είτε θα παραχωρηθούν νέες άδειες και δικαιώματα εκμετάλλευσης στον ΟΠΑΠ για ορισμένο χρόνο με προκαθορισμένη τιμή ανά άδεια.Αυτό θεωρείται το επικρατέστερο σενάριο και προβλέπει πως στη συνέχεια ο ΟΠΑΠ θα πρέπει να επιλέξει κατ΄ ελάχιστον τρεις παρόχους στους οποίους θα αναθέσει την αγορά, εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση των τερματικών.Σημειώνεται πως σύμφωνα με το Μνημόνιο, η Ελλάδα θα πρέπει να έχει έσοδα από την αδειοδότηση τυχερών παιχνιδιών 500 εκατ.ευρώ από πώληση αδειών και 200 εκατ. ευρώ από ετήσια δικαιώματα.Παράλληλα, με το νομοσχέδιο επιτρέπεται το διαδικτυακό στοίχημα, ωστόσο οι ιστοσελίδες θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά την κατάληξη gr. Ακόμη, δημιουργούνται ανταλλακτήρια στοιχημάτων που επιτρέπουν την ανταλλαγή στοιχημάτων μεταξύ παικτών αλλά και παρόχων, ενώ τροποποιούνται οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος.Οι ανήλικοι απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση σε τυχερά παιχνίδια, ενώ δημιουργείται ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η Επιτροπή Εποπτείας Παιχνιδιών η οποία θα εξετάζει, θα χαρακτηρίζει και θα πιστοποιεί κάθε τύπο παιχνιδιού ή λογισμικού παιχνιδιού.Οι χώροι διεξαγωγής των παιχνιδιών (τυχερών και τεχνικών) θα απέχουν από σημεία που συχνάζουν ανήλικοι (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις).Οι καταστηματάρχες που δεν τηρούν τις διατάξεις προστασίας των ανηλίκων θα έχουν αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Θεσπίζονται δε ποινές που ξεκινούν από διοικητικά πρόστιμα και προσωρινή αναστολή λειτουργίας και μπορούν να οδηγήσουν σε ποινικές κυρώσεις , φυλάκιση, και σε αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.Σημειώνεται ότι, από το 2002 στη χώρα μας ισχύει καθολική απαγόρευση της λειτουργίας τυχερών και τεχνικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών εκτός από αυστηρά περιορισμένους χώρους όπως τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ και τα καζίνο. Μία συνέπεια αυτής της καθολικής απαγόρευσης ήταν η καταδίκη της Ελλάδας με απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η επιβολή προστίμου ύψους 32.000 ευρώ ανά ημέρα ή 11,5 εκ. ευρώ ανά έτος.Πέρα από αυτό το οικονομικό κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο, η παντελής απουσία ρυθμιστικού πλαισίου έχει οδηγήσει στο προοδευτικά de facto παράνομο άνοιγμα της αγοράς τεχνικών και τυχερών παιχνιδιών με ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ταυτόχρονα η εξάπλωση του διαδικτύου έχει διαμορφώσει μια νέα αγορά ηλεκτρονικού στοιχήματος, η οποία όμως λειτουργεί χωρίς κανενός είδους ρύθμιση και εποπτεία.Αποτέλεσμα της απουσίας του θεσμικού πλαισίου στο χώρο των τυχερών και τεχνικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών παντός είδους είναι η δημιουργία μιας παράνομης αγοράς. Χαρακτηριστικά, σήμερα, εκτιμάται ότι στη χώρα μας λειτουργούν περισσότεροι από 250 διαδικτυακοί τόποι στοιχηματισμού, έως και 20 χιλιάδες ηλεκτρονικές μηχανές ψυχαγωγικών παιχνιδιών περιορισμένου κέρδους (AWPs) και έως και 150 χιλιάδες ηλεκτρονικοί υπολογιστές που παρέχουν παράνομα τυχερά παιχνίδια (τύπου φρουτάκια). Συνολικά ο παράνομος τζίρος όλων αυτών των τυχερών παιχνιδιών εκτιμάται σε πάνω από 4 δισ. ευρώ ετησίως.

Πηγή: http://fimotro.blogspot.com/2010/12/blog-post_9325.html

_____________________________________________

ΟΠΑΠ-ΙΝΛΟΤ: Μεθοδεύεται αποκλειστική συνεργασία

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες ο ημικρατικός ΟΠΑΠ σε συνεταιρισμό με την Intralot λανσάρουν νέα παιχνίδια και εκ του πλαγίου εγκαινιάζουν την αγορά του βιντεολότο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που επικαλείται σε ρεπορτάζ της στην «Ελευθεροτυπία» η κ. Αριστέα Μπουγάτσου.

Όπως αναφέρει, πρόκειται για τα παιχνίδια Balloons Hunter και Penalty Game που θα παίζονται στα Τερματικά Αυτόνομης Χρήσης (ΤΑΧ) με χρήση κάρτας (και αυτή της Intralot) αξίας από 5 έως 500 ευρώ.

Το πρώτο είναι εικονικό παιχνίδι σκοποβολής μπαλονιών με νούμερα από έναν κυνηγό. Είναι προκαθορισμένης απόδοσης, με payout 68% και στοίχημα από 0,10 έως 1 ευρώ. Στο δεύτερο παιχνίδι τα κέρδη του παίκτη αυξάνονται βάσει κλιμακωτού πίνακα πρόβλεψης του αποτελέσματος των εικονικών πέναλτι. Το payout φτάνει το 69% και το στοίχημα κυμαίνεται από 0,10 έως 2 ευρώ.

Στο ίδιο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά και στο σχέδιο νόμου για το άνοιγμα της αγοράς τυχερών παιχνιδιών και στοιχήματος. Όπως αναφέρει, σχέδιο νόμου έχει δοθεί σε διαβούλευση, ενώ έχουν εκτιμηθεί σε 600 εκατ. ευρώ τα έσοδα του προϋπολογισμού από την παραχώρηση σχετικών αδειών.

Σύμφωνα με την «Ελευθεροτυπία», επιχειρηματίες από το χώρο της ενέργειας, της ναυτιλίας, των μέσων ενημέρωσης κ.α. έχουν έρθει σε επαφή με κυβερνητικούς συμβούλους ανακοινώνοντας ότι θα δραστηριοποιηθούν στο νέο τζόγο, ενώ περιμένουν το τελικό σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση της αγοράς των ηλεκτρονικών παιχνιδιών περιορισμένου κέρδους.

Στην ΕΕ έχει αποσταλεί ένα συνοπτικό σχέδιο και όχι το αναλυτικό σχέδιο νόμου, το οποίο και αυτό δείχνει ΟΠΑΠ και Intralot, σύμφωνα με τα όσα γράφονται στα 27 άρθρα του που έχει στη διάθεσή της η «Ελευθεροτυπία».

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, με το άρθρο 22 του σχεδίου νόμου «για διάστημα πέντε ετών από τη δημοσίευση του παρόντος, ανατίθεται στον ΟΠΑΠ το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, εγκατάστασης, λειτουργίας και διεξαγωγής παιχνίων περιορισμένου κέρδους μέσω VLTs», ενώ στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι ΟΠΑΠ και Δημόσιο θα υπογράψουν σύμβαση για αυτά τα δικαιώματα και με υπουργική απόφαση θα καθοριστεί ο αριθμός των μηχανημάτων που δικαιούνται να εγκαταστήσει ο ΟΠΑΠ. Επιπλέον αναφέρεται ότι ο ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο του αποκλειστικού δικαιώματος που του παρέχεται, υποχρεώνεται να προσλάβει τρείς υπεργολάβους, «στους οποίους θα παραχωρήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του 50% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού μηχανημάτων που θα δικαιούνται να λειτουργεί ο ίδιος».

Πηγή: http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/619059/Article.aspx

Pwc: Ποιο είναι το μέλλον των Καζίνο

18 Δεκεμβρίου 2010 181 σχόλια

Νέα έκθεση της PwC που δόθηκε στη δημοσιότητα με τίτλο Playing to Winμελετά τις τάσεις στην αγορά των καζίνο και των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών. Η σχετική ανάλυση του κλάδου υποστηρίζεται και από προβλέψεις για τις παγκόσμιες δαπάνες μέχρι και το 2014 (τα μεικτά έσοδα από τα τυχερά παιχνίδια, δηλ. το ποσό που στοιχηματίζεται πλην το ποσό που επιστρέφεται στους παίκτες υπό τη μορφή κερδών).

Γενικά, οι παγκόσμιοι κλάδοι καζίνο και ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών έχουν ανταπεξέλθει στις οικονομικές καταιγίδες με ορισμένους τομείς να καταγράφουν πιο δραματικές μειώσεις εσόδων από ό,τι άλλοι. Ωστόσο, η μετακίνηση της εξουσίας εντός του παγκόσμιου κλάδου από τη Δύση στην Ανατολή είναι πλέον ξεκάθαρη.

Μέχρι το 2014, ο παγκόσμιος κλάδος τυχερών παιχνιδιών θα παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τον κλάδο ως έχει σήμερα, εφόσον θα εξακολουθήσει να κυριαρχείται από σημαντικές και με μεγάλο κύρος εμπορικές δραστηριότητες. Μαζί με τις συνεχιζόμενες επενδύσεις θα παρατηρηθούν ωστόσο και δραματικές διαφοροποιήσεις καθώς τα έσοδα από τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια απογειώνονται σε πολλές αγορές ενώ οι δαπάνες μετακινούνται από τη Δύση στην Ανατολή και συγκεκριμένα στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού. Ωστόσο, προβλέπεται ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν την πρωτιά ως η μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά τυχερών παιχνιδιών το 2014, αντιπροσωπεύοντας το 44% όλων των παγκόσμιων εσόδων σε σύγκριση με 40% στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού.

Τυχερά παιχνίδια καζίνο μέχρι το 2014
Τα τυχερά παιχνίδια καζίνο δεν έμειναν ανεπηρέαστα από την πρόσφατη ύφεση. Η μείωση 2,8% στις συνολικές παγκόσμιες δαπάνες το 2009 κρύβει μια πτώση της τάξης του 12,2% στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου και μια μείωση των δαπανών κατά 3,4% στις ΗΠΑ.

Αντίθετα, η περιοχή Ασίας Ειρηνικού, που εκτόπισε την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και καθιερώθηκε ως η δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή για τυχερά παιχνίδια καζίνο, δεν μπόρεσε ούτε καν να ανασάνει, σημειώνοντας μικρή μόνο επιβράδυνση στην ανάπτυξή της με 7,4% το 2009 πριν επιστρέψει και πάλι σε ρυθμούς ανάπτυξης σχεδόν 50% το 2010. Η μικρότερη αγορά της Λατινικής Αμερικής επίσης κατέγραψε ρυθμούς ανάπτυξης και επηρεάστηκε λιγότερο από την ύφεση.

Οι παγκόσμιες δαπάνες αυξάνονται σταθερά με σύνθετο ετήσιο ποσοστό αύξησης 9,3% μέχρι το 2014. Η περιοχή Ασίας Ειρηνικού θα αναπτυχθεί κατά ένα σύνθετο ετήσιο ποσοστό αύξησης της τάξης του 23,6%, ξεπερνώντας κατά πολύ τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική και τον Καναδά. Μέχρι το 2014 αναμένουμε ότι η αγορά Ασίας Ειρηνικού θα αντιστοιχεί στο 92% των δαπανών των ΗΠΑ ενώ οι δαπάνες στη Λατινική Αμερική, με σύνθετο ετήσιο ποσοστό αύξησης 12,8% θα συνεχίσουν να καταγράφουν διψήφιες αυξήσεις τα επόμενα πέντε χρόνια.

Νέες Αγορές και Καινοτομία
Η εμφάνιση μιας ευημερούσας μεσαίας τάξης με σημαντικό διαθέσιμο εισόδημα είχε θετικό αντίκτυπο στον κλάδο τυχερών παιχνιδιών καζίνο στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού και οδήγησε – σε συνδυασμό με τη βαθιά πολιτιστική παράδοση των καζίνο και άλλων μορφών τζόγου στην περιοχή – σε αύξηση της ζήτησης. Χάρη στις αυξημένες επενδύσεις, η Σιγκαπούρη αναδεικνύεται με γοργούς ρυθμούς ως ένα κέντρο για τυχερά παιχνίδια καζίνο ενώ στο καθιερωμένο κέντρο τυχερών παιχνιδιών Μακάου έχουν αναπτυχθεί κι άλλα θέρετρα και παρέχονται σήμερα διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά τις θεωρήσεις.

Στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρικής, η απαγόρευση του καπνίσματος (που έχει επιβληθεί σε μεγάλο αριθμό χωρών της περιοχής) μαζί με την παγκόσμια ύφεση, έχει συμβάλει στη μείωση της ζήτησης.

Ο Marcel Fenez, επικεφαλής του Παγκόσμιου Κλάδου Ψυχαγωγίας και Μέσων Ενημέρωσης, δήλωσε τα ακόλουθα:

«Σε όλο τον κόσμο, η μεταστροφή της ζήτησης και οι αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών αναγκάζουν τους παροχείς τυχερών παιχνιδιών να βρουν τρόπους να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό. Αυτό οδηγεί σε καινοτόμες λύσεις και στην ανάγκη για ακόμη πιο συναρπαστικές προσφορές, αναγκάζοντας τους παροχείς να συνεργαστούν με οργανισμούς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα ώστε να επιλύσουν τα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.»

Ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια – ένας κόσμος αβεβαιότητας
Τα ζητήματα ρύθμισης είναι ακόμη πιο περίπλοκα στο διαδίκτυο παρά στον κλάδο των καζίνο και θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν την εξέλιξη του κλάδου. Σήμερα, ακόμη κι εντός μιας συγκεκριμένης δικαιοδοσίας, οι νομικές και ρυθμιστικές θέσεις είναι ασαφείς και επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες, γεγονός που προκαλεί αβεβαιότητα και σύγχυση τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς. Οι ισχύοντες κανονισμοί επίσης παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των διαφόρων μορφών ηλεκτρονικών και κινητών τυχερών παιχνιδιών, τα οποία εμπίπτουν γενικά σε έξι κατηγορίες: πόκερ, τυχερά παιχνίδια καζίνο, ιπποδρομιακά στοιχήματα, στοιχήματα σε άλλα αθλήματα όπως ποδόσφαιρο και μπέιζμπολ, ηλεκτρονικό μπίνγκο και ηλεκτρονικά λαχεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι προσφορές αναπτύσσονται τόσο γοργά που προηγούνται της εκπόνησης νέας νομοθεσίας και ρυθμιστικών πλαισίων.

Ο David Trunkfeld, επικεφαλής του Κλάδου Τυχερών Παιχνιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρόσθεσε σχετικά:

«Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια χαλάρωση των σημερινών περιορισμών. Οι καταναλωτές παίζουν ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια είτε αυτά είναι νόμιμα είτε όχι και με τη νομιμοποίηση του κλάδου οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να ανακτήσουν πολύτιμα έσοδα από τη φορολογία που τόσο χρειάζονται λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα οικονομικά του δημόσιου τομέα.»

Μια προσέγγιση που έχει αναδειχθεί μέσα από τη σύγχυση είναι αυτή του «περιφραγμένου κήπου». Αυτό σημαίνει την εισαγωγή εκ μέρους των ρυθμιστικών αρχών ενός καθεστώτος που νομιμοποιεί συγκεκριμένα είδη ηλεκτρονικών υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών εντός της επικράτειάς τους, με την προϋπόθεση ότι παρέχονται από οργανισμούς αδειοδοτημένους στην εν λόγω χώρα ή πολιτεία και απευθύνονται μόνο στους μόνιμους κατοίκους της.

Η προσέγγιση αυτή έχει χαιρετιστεί από ένα τμήμα του κλάδου ενώ άλλοι φορείς όπως παροχείς καζίνο στις ΗΠΑ αντιτίθενται καθώς υποστηρίζουν ότι η νομιμοποίηση των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών θα επηρεάσει τα έσοδά τους και θα απομακρύνει τους παίκτες από τους φυσικούς χώρους  διεξαγωγής τέτοιων παιχνιδιών στους οποίους έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά.

Η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής είναι σήμερα το κέντρο των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών με το Ηνωμένο Βασίλειο να διαθέτει τη μεγαλύτερη νόμιμη αγορά κι ένα από τα πιο ανοικτά καθεστώτα αγοράς ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών. Ωστόσο, η ανοικτή αυτή προσέγγιση έχει προκαλέσει ένα διαφορετικό πρόβλημα: την ανάδειξη υπεράκτιων βάσεων τυχερών παιχνιδιών σε μέρη όπως η Μάλτα και το Γιβραλτάρ που έχουν ως στόχο να διεισδύσουν στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου περιορίζοντας έτσι τους φόρους που είναι πληρωτέοι στο κράτος. Διεξάγεται σήμερα μια διαδικασία διαβούλευσης για να διαπιστωθεί κατά πόσον το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να υιοθετήσει την προσέγγιση του «περιφραγμένου κήπου»  παρά να συνεχίσει να εφαρμόζει το σημερινό καθεστώς.

«Πιστεύουμε ότι στα επόμενα πέντε χρόνια θα υπάρξει μια εξέλιξη παρά μια επανάσταση στον παγκόσμιο κλάδο τυχερών παιχνιδιών», σχολίασε ο Trunkfeld. «Θα είναι όμως μια γρήγορη και σε βάθος εξέλιξη με πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από την αλλαγή που καταγράφηκε την περασμένη δεκαετία.»

πηγή: ΙΝΒΝΕWS

Πιθανές αλλαγές στη διοίκηση του ΟΠΑΠ

15 Δεκεμβρίου 2010 395 σχόλια

Aνοιχτό παραμένει το θέμα αλλαγής διοίκησης στον ΟΠΑΠ, με πιθανή την αποχώρηση του προέδρου της εταιρείας κ. Χάρη Σταματόπουλου. Ο τελευταίος φέρεται να έχει βολιδοσκοπηθεί για τη θέση του μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία χηρεύει μετά την παραίτηση του κ. Παναγιώτη Θωμόπουλου.

Οι τελικές αποφάσεις ωστόσο δεν έχουν ληφθεί και το θέμα βρίσκεται μεταξύ των αρμόδιων υπουργών.

Ο ίδιος ο κ. Σταματόπουλος φέρεται να ενδιαφέρεται για τη συγκεκριμένη θέση, δεδομένου ότι αυτή βρίσκεται πιο κοντά στο αντικείμενο και στα ενδιαφέροντά του.

Στην αγορά, ωστόσο, άρχισαν να κυκλοφορούν ονόματα πιθανών αντικαταστατών του, εντός και εκτός διοικητικού συμβουλίου του ΟΠΑΠ. Πάντως, όλες οι πληροφορίες διαψεύδονται από τη διοίκηση του ΟΠΑΠ, με δεδομένο ότι δεν έχει αποφασιστεί η μετακίνηση του κ. Σταματόπουλου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στο μεταξύ, σημαντικό θεωρεί το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. τον ρόλο των εθνικών λοταριών στην κοινωνία και στην προώθηση της χρηματοδότησης κοινωφελών σκοπών.

Η ομόφωνη δήλωση των υπουργών των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε., οι οποίοι μετείχαν στο συμβούλιο, σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ και την Ευρωπαϊκή Eνωση Λοταριών, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς από την έλευση του Διαδικτύου το μοντέλο κοινής ωφέλειας για τα τυχερά παιχνίδια και το Στοίχημα βάλλεται από εκατοντάδες online εταιρείες τυχερών παιχνιδιών, οι οποίες επιδιώκουν αμιγώς εμπορικά συμφέροντα, έχοντας έδρα σε φορολογικούς παραδείσους.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, παρ’ όλο που τα πορίσματα του συμβουλίου δεν συνιστούν νομοθετική πράξη, χαρακτηρίζονται σημαντικό πολιτικό εργαλείο και σε σημαντικό βαθμό καθορίζουν την κοινή πολιτική θέση των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. σε κάθε τομέα πολιτικής.

———————————————————–

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – 15.12.2010

Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού: «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Παναγιώτα (Πέμυ) Ζούνη και Αθανάσιος Δαβάκης

Στο Volosbet είναι εγγεγραμμένα 1064 μέλη

Γίνε μέλος τώρα!

Login

Αρχείο